HATÁRTEREK

nemzetközi kiállítás

 

Vasarely Múzeum, Budapest

2013. október 16. – 2014 január 10.

 

 

résztvevő művészek:

 

Colin ARDLEY, BÁLVÁNYOS Levente, Monika BRANDMEIER, CHILF Mária,

Tony CRAGG, Dan GRAHAM, Rita ERNST, GÁYOR Tibor, GELLÉR B. István,

Michael GRUBER, Edgar GUTBUB, HAÁSZ István, HALÁSZ Péter Tamás,

Erwin HEERICH, Jozef JANKOVIC, Dieter JUNG, KASSÁK Lajos/JOLÁTHY Attila,

KOKESCH Ádám, Jan KOLIBAL, Katja KOLLOWA, MEGYIK János, RAJK László,

Franz RIEDL, Reinhard ROY,Vera RÖHM, SZALAI Tibor, SZENDERFFY Gábor,

Ian TYSON, VESZPRÉMI László, Helga WEIHS

 

 

dokumentumok:

 

Max BILL, Ètienne-Louis BOULÉE, Marcel BREUER, Le CORBUSIER,

Theo van DOESBURG, Peter EISENMAN, KASSÁK Lajos/VILT Tibor,

Friedrich KIESLER, Katarzina KOBRO, Daniel LIBESKIND, Gordon MATTA-CLARK,

J.J.P.OUD, Gerrit RIETVELD, Studio QUERKRAFT, Georges VANTONGERLOO

 

kurátor: Maurer Dóra

 

A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület (OSAS) 21. nemzetközi kiállításának témája a konstruktív-konkrét képzőművészet és az építészet egymást áthatása, kölcsönös inspirációja, egy tőről fakadása. Az ember vizuális és haptikus orientációja elsősorban a térre vonatkozik, a tér érzékelése, asszociatív megélése elemi örömöt nyújt, a művészetek is erre építenek. Mondrian festészete az építészet felé haladt, Brâncuşi pedig a jó épületet szobornak tekintette. A múltba mélyen nyúló és a jelen aktivitásába ágyazott területet „Archisculpture” címen a bilbaoi Guggenheim Múzeum 2005-ben foglalta össze a maga teljes gazdagságában. De a történet folytatódik, a nemzetközi művészeti színtéren új meg új plasztikai szempontból izgalmas épületekkel és architekturális szobrokkal találkozunk. Nemrég rendezett GEO-NEO-POST című kiállításunk is érintette a két diszciplina összekapcsolódását a 20-as évek nagy generációjából ismert Friedrich Kiesler bizarr Végtelen Ház-ának modelljével (fotón) és megvalósult szoborszékeivel. A terület gazdagsága és folyamatos alakulása, valamint lehetőségeink nem engedik meg a hazai és a szűkebb európai környezetben megjelenő példák körképének felrajzolását. Válogatásunk - mind a fotókkal megidézett történeti és kortárs művek, mind az eredeti kortárs objektumok szempontjából - vállaltan szubjektív.

 

 

INTERSPACES,

international exhibition

 

Museum Vasarely, Budapest

16.October 2013 – 10. January 2014

 

 

artists

Colin ARDLEY, Levente BÁLVÁNYOS, Monika BRANDMEIER, Mária CHILF,

Tony CRAGG, Dan GRAHAM, Rita ERNST, Tibor GÁYOR, István GELLÉR B.,

Michael GRUBER, Edgar GUTBUB, István HAÁSZ, Péter Tamás HALÁSZ,

Erwin HEERICH, Jozef JANKOVIC, Dieter JUNG, Lajos KASSÁK / Attila JOLÁTHY,

Ádám KOKESCH, Jan KOLIBAL, Katja KOLLOWA, János MEGYIK, László RAJK,

Franz RIEDL, Reinhard ROY, Vera RÖHM, Tibor SZALAi, Gábor SZENDERFFY,

Ian TYSON, László, VESZPRÉMI, Helga WEIHS

 

documents

Max BILL, Ètienne-Louis BOULÉE, Marcel BREUER, Le CORBUSIER, Theo van DOESBURG, Peter EISENMAN, Lajos KASSÁK / Tibor VILT, Friedrich KIESLER,

Katarzina KOBRO, Daniel LIBESKIND, Gordon MATTA-CLARK, J.J.P.OUD,

Gerrit RIETVELD, Studio QUERKRAFT, Georges VANTONGERLOO

 

Curated by Dóra Maurer

 

The theme of the exhibition centres on the common origins of constructive-concrete art and architecture, and the ways in which they mutually pervade and inspire one another.  The visual and haptic orientation of the human being is primarily related to space; one’s sensing and associative experience of space is a source of elementary joy, which is the basic idea that arts are founded on.  Mondrian’s painting pointed toward architecture, while Brâncuşi regarded a good building as a work of sculpture.  This domain, which both stretches into the past and is embedded in present day activity, has been represented in all its richness at the Guggenheim Museum of Bilbao in 2005 under the title “Archisculpture.” The story has continued on; ever newer architectural sculptures and buildings that are intriguing with respect to plastic art are still extremely vivid on the international art scene.  Our recently held exhibition entitled GEO-NEO-POST also touched on the intersecting points of the two disciplines by presenting the bizarre Endless House model (in photo) and realized sculpture-chairs of Friederick Kiesler, known from the great generation of the ‘20s. The richness and continuous development of the terrain, as well as our limited means, don’t allow for a complete presentation of Hungarian and European examples. The exhibition thus offers a subjective selection of original contemporary objects and photos depicting historical and contemporary works.    

 

 

Vera Röhm, Spiralturm, 2003/2011

 

 

 

Colin Ardley, 2011