Az egyesület magas szintű, közhasznú magánszervezet. Célja: a magyar művészetben a 20. század elejétõl fogva progresszív hagyománynak tekintett geometrikus-konkrét irányzat folyamatosságának fenntartása, jelenlétének demonstrálása a legmagasabb szinten, az ez irányban alkotók, elsõsorban fiatalok bíztatása, lehetõség biztosítása az új művek adekvát kontextusban történõ bemutatásához, valamint a sokéves nemzetközi kapcsolatok élesztése, működtetése. A késõbbiek folyamán célja továbbá a művésztagok több évtizedes munkásságának, dokumentumainak, gyűjteményeinek együtt tartása és kutathatóvá tétele. Az egyesület kiállítások, események rendezésével teremt helyet magának a hazai és nemzetközi művészeti szintéren. Szerződésben áll a Szépművészeti Múzeummal, amely a hozzá tartozó Vasarely Múzeumban termeket biztosított az egyesület 2006-ban megkezdett kiállítássorozata, valamint a kapcsolódó zenei és médiaművészeti események számára.

The Society is a privately established, non-profit endeavour. Its objective is to maintain the continuity of the geometric-concrete school – which, as of the beginning of the 20th century, has been regarded as a progressive tradition in Hungarian art –, to demonstrate its presence at the highest level, to encourage artists – especially young artists – who work in this direction, to provide opportunities for the presentation of new works in an adequate context, as well as to revive and maintain of longstanding international relations. Furthermore, in the long term, it aims to keep together its member’s artworks, documents and collections spanning many decades as well as to make these researchable. The Society claims its place in the Hungarian and international art scenes by organising exhibitions and events. The OSAS is in a contractual relationship with the Museum of Fine Arts, which – in its Vasarely museum –provided the exhibition halls for the Society’s 2006 exhibition series as well as the related musical and media art events.