TRANSZPARENCIA - ÁTLÁTÁS

TRANSPARENCY - LOOKING THROUGH

 

 

Vasarely Múzeum, 2011. január 26. – május 1.

Megnyitó: FÖLDÉNYI F. LÁSZLÓ 2011. január 26-án, szerdán 18 órakor

 

Museum Vasarely, 26 January 2011 - 1 May 2011

Opening speech:  LÁSZLÓ  FÖLDÉNYI F. 26th January 2011, Wednesday, at 6 pm

 

 

 

résztvevő művészek / participant artists:

ABONYI Alma,  Joachim BANDAU,  BÁLVÁNYOS Levente, Hellmut BRUCH, Piero DORAZIO, EPERJESI Ágnes, ERDŐDY J.Attila, Alfréd FORBÁTH,  GÁYOR Tibor,  GYARMATHY Tihamér, GYÖRGY Katalin, HAÁSZ István, HALÁSZ Péter Tamás, JEDERÁN György, JOLÁTHY Attila, JOVÁNOVICS Tamás, György KEPES, André KERTÉSZ, Jiři KOLAR,  MAURER Dóra,  MEGYIK János, MENGYÁN András, László MOHOLY-NAGY, Manfred MOHR, Vera MOLNAR, NÁDLER István, NEMES Judit, NÉMETH Melitta, PAIZS Péter, PERNECZKY Géza, Uli POHL, RÁKÓCZY Gizella, Franz RIEDL, Rita ROHLFING, Vera RÖHM, Fritz RUPRECHTER, Eva SÁRKÖZI PUSZTAI, Nicholas SCHÖFFER, Regine SCHUMANN, Miloš URBASEK, Victor VASARELY, Ludwig WILDING, VARGA Bertalan, WOLSKY András

 

 

 

Az átlátszóság optikai köz-hely, mindenütt jelen van. Egy anyag vagy tárgy akkor igazán transzparens, ha csak tapintással érzékeljük, beleütközünk, minthogy a látható világ és közénk áll. A legtökéletesebb, aktív transzparenciát a szem képviseli. A kiállítás olyan műveket gyűjt egybe, amelyek az átlátszóság, az átlátás különböző mértékét és jelenségeit hordozóként, jelként és jelenségek előidézőjeként fogják fel. Az összeállítás eredménye egyfajta „Wunderkammer”, csodák kamrája, amely példáit a 20. század nagy avantgárdjából és a naprakész kortárs művészet több műfajából, ismert és egészen fiatal művészek munkájából meríti. 

 

Transparency is an optical commonplace that is present everywhere. A material or object is truly transparent if we can sense it only through touch or by bumping into it, as it comes between the visible World and us. The most perfect and active form of transparency is represented by the eye itself. The exhibition brings together works that are seen as bearing or signifying the varying degrees and phenomena of transparency or bringing these phenomena to the fore. The result collecting these works together is a kind of “Wunderkammer” or chamber of wonders, whose examples are taken from the 20th century avant-garde, and several genres of the latest Contemporary Art including the work of well-known and very young artists.

 

 

VASARELY MÚZEUM

1033 Budapest, Szentlélek tér 6.

Nyitva hétfô kivételével

naponta 10–17.30 óráig

info: www.osas.hu

VASARELY MÚZEUM

1033 Budapest, Szentlélek tér 6.

Open everyday exept Monday

Between 10AM–17.30PM

info: www.osas.hu

 

 

Abonyi Alma, 2009
 
Hellmuth Bruch, 2010
 
Milos Urbasek, 1971
 
Vera Röhm, Rákóczy Gizella, Németh Melitta
 
Wolsky András, 2011, Halász Péter Tamás, 2007