Categories
Események / Events Kiállítások / Exhibitions

Színek, számok | Colors, Numbers

A színekkel foglalkozó kiállítás gondolatát Maurer Dóra vetette föl 2022-ben. A színek használata, rendszerezése során az arány, a ritmus, a mennyiség és más, matematikai vagy geometriai természetű kérdések merülnek föl. A kiállítás egyrészt kolorista alkotókra fókuszál, akiknél a színelméleti megközelítés meghatározó, és saját színtani kutatásokkal, egyéni színelmélettel rendelkeznek. Másrészt viszont olyanokat is szeretnénk bemutatni, akiknél a számok más módon jelentkeznek, és a számokkal kapcsolatos formaalkotás kap főszerepet.

The idea of an exhibition dealing with colours was initiated by Dóra Maurer in 2022. When using and systematizing colours; proportion, rhythm, quantity and other questions of mathematical or geometric nature arise. On the one hand, the exhibition focuses on colourist artists, especially those for whom the colour theory approach is decisive, and who have their own colour research and individual colour theory. On the other hand, we would also like to introduce those for whom numbers appear in a different way, the main role is given to shaping the numbers.

2024. február 8. 19.00 | 8 February 2024, 7.00 pm

Megnyitja | Opened by AKNAI Katalin művészettörténész | art historian 

Zene | Music by METRUM TRIÓ: ARADINÉ AGÁRDI Eszter (cselló | cello) | RÁKÓCZY Anna (fuvola | flute) | ROZMÁN Lajos (klarinét | clarinet)works by J. S. Bach, Pierre Boulez, Kondor Ádám művei

Kiállítók | Exhibiting Artists: Waldo BALART (CU/ES) | BEÖTHY Balázs (HU) | Gerhard BRANDL (AT) | CZEIZEL Balázs (HU) | Inge DICK (AT) | Georgi DIMITROV (BG) | EPERJESI Ágnes (HU) | Hans Jörg GLATTFELDER (CH) | Katharina GRUZEI (AT) | HAÁSZ István (HU) | Gerhard HOTTER (DE/FR) | Jochen HÖLLER (AT) | Christian HUTZINGER (AT) | Johannes ITTEN (CH) | JOVANOVICS Tamás (HU/IT) | Eginhartz KANTER (AT) | KÁLDI Katalin (HU) | Anton KEHRER (AT) | KEMÉNY György (HU) | Gerhard KNOGLER (AT) | Sigrid KRENNER (AT) | Ilona KESERÜ Ilona (HU) | KOVÁCS Lola (HU) | Fritz LICHTENAUER (AT) | Josef LINSCHINGER (AT) | LOSONCZY István (HU) | Manfred MAKRA (AT) | MAURER Dóra (HU) | MENGYÁN András (HU) | Gerlinde MIESENBÖCK (AT) | NAGY Bernadette NADE (HU) | Ulrich NAUSNER (AT) | NEMCSICS Antal (HU) | Rainer NÖBAUER-KAMMERER (AT) | Sun Li Lian OBWEGESER (AT) | Andrea PESENDORFER (AT) | Elisabeth PLANK (AT) | Michael POST (DE) | Claus PROKOP (AT) | RÁKÓCZY Gizella (HU) | Reinhard ROY (DE/CH) | SAS Miklós (HU) | Otto SAXINGER (AT) | SAXON SZÁSZ János (HU) | Leo SCHATZL (AT) | Klaus J. SCHOEN (DE) | Lisa SPALT (AT) | SZAKÁL Éva (HU) | Heiner THIEL (DE) | VARGA Bertalan (HU) | VILIM Kati (HU/US) | WOLSKY András (HU) 

Kurátorok | Curated by BENEDEK Barna | Inge DICK | HAÁSZ Katalin | N. MÉSZÁROS Júlia | Claus PROKOP

Szervezés | Organized by OSAS | MAERZ Artist Association, Linz 

A kiállítás megtekinthető: 2024. február 9. − április 28. szerdától vasárnapig 10−18h között (jegykiadás 10.00−17.00) | On view 09. 02. 2024 − 28. 04. 2024 Wednesday to Sunday 10 am−6 pm  (Ticket office: 10.00−17.00)

Vasarely Múzeum Budapest (1033 Budapest, Szentlélek tér 6) 

Együttműködő Partnerek | Cooperating Partners: Vasarely Múzeum Budapest | Szépművészeti Múzeum | Osztrák Kulturális Fórum | Liszt Intézet Szófia | MAERZ 

Felhívjuk szíves figyelmüket a Vasarely Múzeum Budapest más termeiben, a programunk előtti kiállításmegnyitókra: 2024. február 8-án, 18:00 V.V. Victor Vasarely. 1=2, 2=1 Egyúttal: Morphèmes – Morfémák. Pán Imre és Victor Vasarely közös párizsi történetei | Please note the exhibition openings in other rooms of the Vasarely Museum Budapest before our programme: 8 February 2024, 18:00 V.V. Victor Vasarely. 1=2, 2=1 At the same time: Morphèmes – Morphemes. The Joint Paris Stories of Imre Pan and Victor Vasarely

Categories
Uncategorized

VERA MOLNAR (1924 – 2023)

Kevesebb, mint egy hónappal január 5-i századik születésnapja elött Párizsban meghalt Vera Molnar, egyesületünk alapító tagja és tevékenységének aktív résztvevője. 

Elképesztő mennyiségű és minőségű életművet hagy maga után. Vera eltért a kor konkrét művészei által követett fő csapásirányától, gondolkodása alapvetően algoritmikus volt. A matematika, a játékosság és a véletlen fontos szerephez jutottak műveiben. Férjével, François Molnarral közös munkájuk során jutottak olyan következtetésekre a modern tudomány és művészet szoros kapcsolatáról, amelyek sok tekintetben mintegy előrejelezték a következő időszak fejleményeit. Már a hatvanas évek legelején vázoltak egy nagyívű programot, ami meglepően pontosan jelezte előre a következő évtized várató eredményeit: a „…topológia, a játékelmélet és a kombinatorika a formák sokkal tágabb körének megalkotását teszik lehetővé, mint az intuíció. Ezeknek a tudományoknak az eredményeit akarjuk használni. (…) Ha az információelmélet a rend és káosz fogalmával dolgozik, akkor ez pont jó nekünk, mert a műalkotás is pont e két szélsőség között születik meg. Hogy pontosan hol, azt egy új esztétika, a művészet tudománya mondja majd meg.” 

A machine imaginaire elvének kidolgozásával Vera Molnar az esztétikai képalkotás algoritmikus műalkotás alapjait fektette le – egy gépet definiált, amely adott szabályok szerinti programnak megfelelően működik és generál műalkotásokat oly módon, hogy eljárása megegyezik a digitális számítógépek működési elvével. Erről így ír: „Elképzeltem egy számítógépet, programot terveztem hozzá és lépésről-lépésre egyszerű, behatárolt sorozatokat készítettem, amelyek önmagukban zártak voltak, tehát egyetlen formakombinációt sem hagytam ki. Mihelyt tehettem, a képzeletbeli komputert felcseréltem egy valódi számítógéppel.” 

Utolsó kiállítására életében tavaly novemberben nyílt meg Rómában a Collegium Hungaricumban és márciusig látható.

Egy kiemelkedő művészt, a  számítógépes művészet úttörőjét és nagyszerű barátunkat veszítettük el.

Vera_Molnar_ by_Joseph_Kadar
Photo by Joseph Kadar

Less than a month before her 100th birthday, January 5, Vera Molnar died in Paris. Vera was a founding member of OSAS and an active participant in its activities.

She leaves behind an oeuvre of outstanding quantity and quality. Vera deviated from the main thrust of the concrete art of the time as her thinking was essentially algorithmic. Mathematics, structure, and chance played an important role in her work. Working together with her late husband, François Molnar (Feri), they recognized the close relationship between modern science and art that in many ways foreshadowed developments in the period ahead. Already in the early 1960s, they outlined an ambitious programme that foreshadowed with surprising accuracy the results of the next decade: “…topology, game theory and combinatorics make it possible to create a much wider range of forms than intuition. (…) If information theory works with the notion of order and chaos, then that’s just fine for us, because it’s precisely between these two extremes that the work of art is born. Where exactly, a new aesthetics, the science of art, will tell us.”

By developing the principle of a machine imaginaire, Vera laid the foundations for an algorithmic artwork of aesthetic imaging. With that she defined a machine that operates according to a program of rules and generates artworks in a way that is identical to the principles of digital computers. She notes, “I imagined a computer, designed a program for it and, step by step, made simple, limited series which were self-contained, so that no combination of forms was omitted. As soon as I could, I replaced the imaginary computer with a real computer.” 

Her last exhibition during her lifetime opened in Rome last November and is open until March in the Accademia d’Ungheria.

We have lost an outstanding artist, the pioneer of computer art and a magnificent friend.