Categories
Események / Events Kiállítások / Exhibitions

Geometria most | Geometry Now

Az elemek, rendszerek, vagy más szinteken megnyilvánuló, mérhető, számokkal és formai jellemzőkkel kifejezhető szabályozottság vagy szerveződés közös alapot biztosíthat a különböző jelenségek és dolgok számára. Közös halmazt von az egymással ellentétes absztrakt és a konkrét művészet közé, összekapcsolja az újragondolt konstruktív irányokat, konceptuális, progresszív megnyilvánulásokat. A kiállítás oyan alkotók műveiből válogat, akiknél a mértani struktúra vagy formarend döntően meghatározó, az alkotói stratégia állandósult része, vagy annak szándékolt vagy nem szándékolt, de elkerülhetetlen következménye. 

The common foundation of regulation or organization, expressed through measurable elements, systems, or manifestations with numerical and formal characteristics, can provide a shared basis for various phenomena and entities. It bridges the abstract and concrete art forms, linking reimagined constructive directions, conceptual, progressive manifestations. The exhibition selects works of artists for whom geometric structure or formal order pattern is decisively determining, being either an established part of their artistic strategy or an intentional or unintentional but inevitable consequence.

Kiállítók | Exhibiting Artists 

BÁLVÁNYOS Levente (HU) | Beti BRICELJ (SI) | BULLÁS József (HU) | Georgi DIMITROV (BG) | Olena DOMBROVSKA (UA) | Rita ERNST (CH) | FORGÓ Árpád (HU) | FÜLÖP Tünde (HU) | GÁSPÁR György (HU) | GETTO József (HU) | Esther HAGENMAIER (DE) | JOVANOVICS Tamás (HU/IT) | KELLE Antal ArtFormer (HU) | HAÁSZ István (HU) | HALMI-HORVÁTH István (HU) | Christian HUTZINGER (AT) | KOVÁCS Gyula A. (HU) | KÖRÖSI Viktória (HU/AT) | Josef LINSCHINGER (AT) | Manfred MAKRA (AT) | MARAFKÓ Bence (HU) | MENGYÁN András (HU) | NAGY Barbara (HU) | NEM’S Judit (HU) | Ulrich NAUSNER (AT) | Rainer NÖBAUER-KAMMERER (AT) | OTTÓ László (HU/DE) | PÁL Katja (SI/HU) | PLESZNIVY Ákos (HU) | Claus PROKOP (AT) | Esther STOCKER (IT/AT) | SZÍJ Kamilla (HU) | TIHANYI Áron (HU) | VARGA Bertalan (HU) | VARGA György (HU) | VILIM Kati (HU/US) | Viktor VLAESKU (BG) | WOLSKY András (HU) 

Kurátor | Curated by BENEDEK Barna 

A kiállítást megnyitja | The exhibition will opened by MÉSZÁROS Flóra, művészettörténész | art historian

Megnyitó | Opening: 2024. május 9. csütörtök 18:00 | 9 May 2024, 6:00 p.m.

A kiállítás megtekinthető: 2024. május 10. − szeptember 1. | On view 05. 10. 2024 − 09. 01. 2024

Vasarely Múzeum Budapest (1033 Budapest, Szentlélek tér 6.) / Látogatási idő: szerdától vasárnapig 10−18h között | Opening Hours: Wednesday to Sunday 10 a.m.−6 p.m. / Jegykiadás | Ticket office: 10.00−17.00

Együttműködő partnerek | Cooperating partners: Vasarely Múzeum Budapest, Szépművészeti Múzeum, Liszt Intézet Szófia 

Felhívjuk szíves figyelmüket a Vasarely Múzeum Budapest Kamaratermében a Geometria most kiállítással együtt nyíló Maurer Dóra „Fényelvtan”-műhelye, 1987-1988 című kiállítás megnyitójára.

We would like to draw your attention to the opening of the exhibition Dóra Maurer’s “Light Grammar” Workshop, 1987-1988 in the Chamber Hall of the Vasarey Museum Budapest together the “Geometry Now” at 6 p.m.

Categories
Események / Events Kiállítások / Exhibitions

Színek, számok | Colors, Numbers

A színekkel foglalkozó kiállítás gondolatát Maurer Dóra vetette föl 2022-ben. A színek használata, rendszerezése során az arány, a ritmus, a mennyiség és más, matematikai vagy geometriai természetű kérdések merülnek föl. A kiállítás egyrészt kolorista alkotókra fókuszál, akiknél a színelméleti megközelítés meghatározó, és saját színtani kutatásokkal, egyéni színelmélettel rendelkeznek. Másrészt viszont olyanokat is szeretnénk bemutatni, akiknél a számok más módon jelentkeznek, és a számokkal kapcsolatos formaalkotás kap főszerepet.

The idea of an exhibition dealing with colours was initiated by Dóra Maurer in 2022. When using and systematizing colours; proportion, rhythm, quantity and other questions of mathematical or geometric nature arise. On the one hand, the exhibition focuses on colourist artists, especially those for whom the colour theory approach is decisive, and who have their own colour research and individual colour theory. On the other hand, we would also like to introduce those for whom numbers appear in a different way, the main role is given to shaping the numbers.

2024. február 8. 19.00 | 8 February 2024, 7.00 pm

Megnyitja | Opened by AKNAI Katalin művészettörténész | art historian 

Zene | Music by METRUM TRIÓ: ARADINÉ AGÁRDI Eszter (cselló | cello) | RÁKÓCZY Anna (fuvola | flute) | ROZMÁN Lajos (klarinét | clarinet)works by J. S. Bach, Pierre Boulez, Kondor Ádám művei

Kiállítók | Exhibiting Artists: Waldo BALART (CU/ES) | BEÖTHY Balázs (HU) | Gerhard BRANDL (AT) | CZEIZEL Balázs (HU) | Inge DICK (AT) | Georgi DIMITROV (BG) | EPERJESI Ágnes (HU) | Hans Jörg GLATTFELDER (CH) | Katharina GRUZEI (AT) | HAÁSZ István (HU) | Gerhard HOTTER (DE/FR) | Jochen HÖLLER (AT) | Christian HUTZINGER (AT) | Johannes ITTEN (CH) | JOVANOVICS Tamás (HU/IT) | Eginhartz KANTER (AT) | KÁLDI Katalin (HU) | Anton KEHRER (AT) | KEMÉNY György (HU) | Gerhard KNOGLER (AT) | Sigrid KRENNER (AT) | Ilona KESERÜ Ilona (HU) | KOVÁCS Lola (HU) | Fritz LICHTENAUER (AT) | Josef LINSCHINGER (AT) | LOSONCZY István (HU) | Manfred MAKRA (AT) | MAURER Dóra (HU) | MENGYÁN András (HU) | Gerlinde MIESENBÖCK (AT) | NAGY Bernadette NADE (HU) | Ulrich NAUSNER (AT) | NEMCSICS Antal (HU) | Rainer NÖBAUER-KAMMERER (AT) | Sun Li Lian OBWEGESER (AT) | Andrea PESENDORFER (AT) | Elisabeth PLANK (AT) | Michael POST (DE) | Claus PROKOP (AT) | RÁKÓCZY Gizella (HU) | Reinhard ROY (DE/CH) | SAS Miklós (HU) | Otto SAXINGER (AT) | SAXON SZÁSZ János (HU) | Leo SCHATZL (AT) | Klaus J. SCHOEN (DE) | Lisa SPALT (AT) | SZAKÁL Éva (HU) | Heiner THIEL (DE) | VARGA Bertalan (HU) | VILIM Kati (HU/US) | WOLSKY András (HU) 

Kurátorok | Curated by BENEDEK Barna | Inge DICK | HAÁSZ Katalin | N. MÉSZÁROS Júlia | Claus PROKOP

Szervezés | Organized by OSAS | MAERZ Artist Association, Linz 

A kiállítás megtekinthető: 2024. február 9. − április 28. szerdától vasárnapig 10−18h között (jegykiadás 10.00−17.00) | On view 09. 02. 2024 − 28. 04. 2024 Wednesday to Sunday 10 am−6 pm  (Ticket office: 10.00−17.00)

Vasarely Múzeum Budapest (1033 Budapest, Szentlélek tér 6) 

Együttműködő Partnerek | Cooperating Partners: Vasarely Múzeum Budapest | Szépművészeti Múzeum | Osztrák Kulturális Fórum | Liszt Intézet Szófia | MAERZ 

Felhívjuk szíves figyelmüket a Vasarely Múzeum Budapest más termeiben, a programunk előtti kiállításmegnyitókra: 2024. február 8-án, 18:00 V.V. Victor Vasarely. 1=2, 2=1 Egyúttal: Morphèmes – Morfémák. Pán Imre és Victor Vasarely közös párizsi történetei | Please note the exhibition openings in other rooms of the Vasarely Museum Budapest before our programme: 8 February 2024, 18:00 V.V. Victor Vasarely. 1=2, 2=1 At the same time: Morphèmes – Morphemes. The Joint Paris Stories of Imre Pan and Victor Vasarely

Categories
Kiállítások / Exhibitions

OSAS PLUS No.2

A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület (OSAS) 2006-ban kezdte meg működését a Vasarely Múzeumban, és eddig közel félszáz kiállítás valósulhatott meg szervezésében. Ebből összesen öt alkalommal került sor tagsági kiállításra, a legutóbbi 2017-ben nyílt („OSAS Come Back”). 2012-ben Maurer Dóra kezdeményezésérére nyílt meg az első „OSAS PLUS”, ahol a tagok nem csak kiállítóként, hanem kurátorként vesznek részt további művészek meghívásával. 

A koncepció felelevenítése az egyéni utak, tagfelvételek, tagok elvesztése miatt is időszerűvé vált. A kiállításon az OSAS művésztagjai és meghívottjaik szerepelnek, további egy-egy művész pedig az egyesület teoretikus tagjainak, N. Mészáros Júliának és Szöllősi-Nagy Andrásnak a meghívására vesz részt. A kiállítást Gáyor Tibor emlékének ajánljuk.

The Open Structures Art Association (OSAS) started its activities in 2006 at the Vasarely Museum and has organised nearly half a hundred exhibitions so far. In 2012, Dóra Maurer initiated the first “OSAS PLUS”, where members participate not only as exhibitors but also as curators by inviting other artists.

The revival of the concept has also become timely due to the development of individual programs, new members recruited in the meantime, and the loss of old ones. The exhibition features OSAS artist members and their guests, with one artist each invited by the association’s theoretical members, Júlia N. Mészáros and András Szöllősi-Nagy. The exhibition is dedicated to the memory of Tibor Gáyor.

Megnyitja | Opened by PASSUTH Krisztina 

művészettörténész | art historian 

2023. szeptember 28-án 19 órakor | on September 28, 2023 at 7 p.m.

Kiállítók / Exhibiting Artists: BÁLVÁNYOS Levente (HU) | BENEDEK Barna (HU) | Bob BONIES (NL) | Beti BRICELJ (SI) | CSURGAI Ferenc (HU) | DOBOKAY Máté (HU) | Rita ERNST (CH) | FORRAI Ferenc (HU) | GÁYOR Tibor (HU) | Hans-Jörg GLATTFELDER (CH) | HAÁSZ István (HU) | HAÁSZ Katalin (HU) | HALÁSZ Péter Tamás (HU) | HOÓZ Anna (HU) | Viktor HULÍK (SK) | JOVANOVICS Tamás (IT) | KÁLDI Katali (HU) | KELLE Antal (HU) | KOVÁCS Dénes (HU) | MAURER Dóra (HU) | MENGYÁN András (HU) | Manfred MOHR (US) | Vera MOLNAR (FR) | Imi MORA (AT) | NAGY Barbara (HU) | NEM’S Judit (HU) | Andrzej Jakub OLEJNICZAK (US) | Serhiy POPOV (UA) | ROBITZ Anikó (HU) | Susan SCHWALB (US) | Esther STOCKER (AT) | SZEGEDY-MASZÁK Zoltán (HU) | SZÍJ Kamilla (HU) | VARGA Bertalan (HU) | VARGA György (HU) | Ján VASILKO (SK) | WOLSKY András (HU) |

Szervezők / Organized by Benedek Barna, Haász Katalin

A kiállítás megtekinthető: 2023. szeptember 29 – 2024. január 21. szerdától vasárnapig 10.00-18.00 (jegykiadás: 10.00-17.00) | On view until 21 January 2024, Wednesyday to Sunday 10 am – 6 pm (Ticket office: 10 am – 5 pm)

Vasarely Múzeum Budapest | Vasarely Museum Budapest
1033 Budapest, Szentlélek tér 6

Categories
Kiállítások / Exhibitions

Innovation in Contemporary Fine Art

Innováció a kortárs képzőművészetben

A nemzetközi kiállítás törzsanyagát a Grafikai művészetek mesterei – XI. Nemzetközi Rajz- és Grafikai Biennálé anyaga, valamint további magyar és külföldi művészek festészeti és szobrászati alkotásai adják. A Vasarely Múzeum Budapest a biennálé teljes anyagát bemutató, öt kiállításból álló tárlatsorozat negyedik helyszíne, amely túllép a rajz, a grafika és a kettő más médiumokkal való kapcsolatának bemutatásán. A kiállítás a 2009 utáni képzőművészet innovatív jelenségeivel foglalkozik, és arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen összefüggés van a művészi innováció, a hagyományújítás és a művészet fejlődése között.

A tárlat 15 ország közel 50 alkotójának konstruktív, konkrét, absztrakt és konceptuális munkáiból válogat. A művészek közös jellemzője az interdiszciplináris gondolkodás és a konzekvensen alkalmazott, önálló alkotói stratégia. A művek hagyományos és nem hagyományos eszközökkel és technikákkal, különböző anyagokból készültek. A hagyományos technikák között grafit-, színes ceruza-, tus-, toll- és fémvesszőrajzokat, karc- és ecsetrajzot, kollázst, jól ismert sokszorosító eljárással készített grafikákat (pl. rézmetszet, fotóalugráfia, szitanyomat, cianotípia), fotókat, festményeket, valamint szobrokat találunk, míg a nem hagyományos technikák között komputer- és plotterrajzot, 3D rajzot, egy rajzológép rajzát, grafitreliefet, hologramot, giclée-nyomatot, művészkönyvet és művészkönyvobjektet, papír- és festett fa objektet, papírművet, installációs munkát, komputerinstallációt, videó- és lézeranimációt, valamint videófilmet.

Innovation in Contemporary Fine Art

The core of the international exhibition consists of works selected from the material of the Masters of Graphic Arts – XI. International Biennial of Drawing and Graphics, as well as painting and sculptural works by other Hungarian and foreign artists. The Vasarely Museum Budapest is the fourth venue in the series of five exhibitions presenting the entire material of the biennial. The show goes beyond drawing, graphics and the presentation of the relationship between the two media with other media as the exhibition deals with the innovative phenomena of fine arts after 2009 and seeks answers to the question of the relationship between artistic innovation, renewal of tradition and the development of art.

The exhibition features constructive, concrete, abstract and conceptual works by nearly 50 artists from 15 countries. A common characteristic of the artists is interdisciplinary thinking and a consistent, independent creative strategy. The works were created using traditional and non-traditional tools, techniques and materials. The former include graphite, coloured pencil, ink, pen and cane drawings, scratch and brush drawings, collages, graphics created by well-known reproduction techniques (e.g., copper engraving, photoaluminography, screen printing, cyanotype), photographs, paintings and sculptures, while the latter include computer and plotter drawings, 3D drawings, a drawing of a drawing machine, graphite reliefs, holograms, giclée prints, artist’s books and artist’s book objects, paper and painted wooden objects, paperwork, installation work, computer installation, video and laser animation and video film.

 

Kiállítók | Exhibiting Artists

BÁLVÁNYOS Levente (HU), BENEDEK Barna (HU), Lore BERT (D), BOLYGÓ Bálint (GB), Dominique CHAPUIS (D), CHILF Mária (HU), CSÖRGŐ Anna (HU), CSÖRGŐ Attila (HU-PL), Alwin DOROK (D), Eva FRANCOVÁ (CZ), Nikola DIMITROV (D), GÁYOR Tibor (HU), HAÁSZ István (HU), HAÁSZ Katalin (HU), García HERVÉ (FR-D), HORVÁTH LÓCZI Judit (HU), Viktor HULÍK (SK), JOVANOVICS Tamás (I), ANDREA Juan (RA-E), KELLE Antal (HU), Ilona KESERÜ Ilona (HU), KONOK Tamás (HU), KOVÁCS Attila (HU), MAURER Dóra (HU), Waldemar MATTIS-TEUTSCH (RO), MELKOVICS Tamás (HU), MENGYÁN András (HU), MILASOVSZKY László (HU), Vera MOLNÁR (FR), NAGY Barbara (HU), NÁDLER István (HU), NEM’S Judit (HU), János NÉMETH (CH), Andrzej Jakub OLEJNICZAK (USA), Andrea PÉZMAN (SK), POROSZLAI Eszter (HU), Claus PROKOP (A), Reinhard ROY (CH), Elli SCHNITZER (A), Renata BASILE DA SILVA (BR), Susan SCHWALB (USA), SAXON SZÁSZ János (HU), SZEGEDY-MASZÁK Zoltán (HU), SZÍJ Kamilla (HU), VARGA Éva (HU), VARGA György (HU), Helga WEIHS (D), WOLSKY András (HU)

Kurátor | Curated by N. MÉSZÁROS Júlia (HU)

A kiállítást megnyitja | The exhibition will opened by N. MÉSZÁROS Júlia művészettörténész, kurátor | art historian, curator

Megnyitó | Opening: 2023. június 9, 19 óra | 9 June 2023, 7 pm

A kiállítás megtekinthető 2023. szeptember 10-ig, szerdától vasárnapig 10.00-18.00 (jegykiadás: 10.00-17.00) | On view until 10 September 2023, Wednesyday to Sunday 10 am – 6 pm (Ticket office: 10 am – 5 pm)

Vasarely Múzeum Budapest | Vasarely Museum Budapest
1033 Budapest, Szentlélek tér 6

Categories
Kiállítások / Exhibitions

export: bulgaria 3

A kiállítás egy Bulgáriában szokatlan tendenciába nyújt betekintést tizenkét, 1933 és 1989 között született bolgár művész alkotásait mutatva be. Bulgária azon kevés európai ország közé tartozik, amelynek nincs kialakult hagyománya a geometrikus művészet területén. Ezen kíván változtatni a nonsofia egyesület, amely 2010 óta kiállítások, szimpóziumok, nyilvános előadások, filmvetítések és gyerekeknek szóló workshopok szervezésével foglalkozik. E tevékenységek révén a nonsofia célja, hogy megszilárdítsa a helyi művészeti közösséget és elősegítse a bolgár geometrikus absztrakció nemzetközi megismertetését.

A csoport előtt 2018-ban új lehetőségek nyíltak. Az első export: bulgaria című tárlatot az Institut für Konstruktive Kunst und Konkrete Poesie (IKKP) – Kunsthaus Rehauban rendezték meg Eugen Gomringernek, a konkrét költészet neves képviselőjének meghívására. Ugyanebben az évben elindult egy párbeszéd a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület (OSAS) elnökével, Maurer Dórával a bolgár geometrikus művészet bemutatásáról. Ennek eredményeként jött létre ez a kiállítás a Vasarely Múzeumban, amely sokat köszönhet a két egyesület közötti szoros barátságnak. Az OSAS és a nonsofia kapcsolata az orthogonal12: international forum for constructive art című, 2012-ben Szófiában megrendezett kiállításra nyúlik vissza.

A kiállításon festményeket, grafikákat és domborműveket tekinthetnek meg az érdeklődők

 

The exhibition, presenting a selection of works by twelve Bulgarian artists, born between 1933 and 1989, gives us the opportunity to explore a complete new terra incognita. When it comes to geometric art, Bulgaria is one of the few European countries without an established tradition in this aesthetic field. Since 2010, nonsofia has been creating social awareness of it by organising exhibitions, symposia, open lectures, film screenings and workshops for children. Through these activities, nonsofia aims to consolidate a local art community and bring Bulgaria onto the world map of geometric abstraction.

In 2018, a historic breakthrough took place. The first edition of export: bulgaria was held at IKKP – Kunsthaus Rehau at the invitation of Eugen Gomringer, the father of concrete poetry. That same year, Dóra Maurer initiated talks to showcase the Bulgarian geometric selection at Vasarely Museum. Here is how this show came about – the fruit of consistent efforts to form a local non-objective tradition and thanks to the strong friendship between OSAS and nonsofia, which officially dates back to orthogonal12: international forum for constructive art, held in Sofia in 2012.

The works on display include paintings, graphics and reliefs.

 

Kiállítók | Exhibiting artists 

Boyan Chakarov, Maria Chakarova, Adriana Czernin, Georgi Dimitrov, Petar Dochev, Georgi Georgiev, Kamen Kalev, Ivan Shumanov, Mina Stoyanova, Georgi Todorov, Georgi Yanakiev, Viktor Vlaesku

 

A kiállítást megnyitja | Opening remarks by Georgi Dimitrov

Megnyitó | Opening Ceremony: 2023. június 9. 19 h |  9 June 2023, 7.00 pm

A kiállítás megtekinthető 2023. augusztus 27-ig, szerdától vasárnapig 10.00-18.00 (jegykiadás: 10.00-17.00) | On view until 27 August 2023, Wednesyday to Sunday 10 am – 6 pm (Ticket office: 10 am – 5 pm)

Vasarely Múzeum Budapest, Kamaraterem | Vasarely Museum
Budapest, Chamber Room

Categories
Kiállítások / Exhibitions

HETEY-KONOK-HARASZTŸ

A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület (OSAS) és a Vasarely Múzeum Budapest meghívja Önt

The Open Structures Art Society (OSAS) and the Vasarely Museum Budapest cordially invite you to the exhibition

HETEY – KONOK – HARASZTŸ

 

Megnyitó | Opening ceremony

2023. április 12-én 17.30-kor | 12 April 2023, 5.30 pm
Vasarely Múzeum Budapest, Kamaraterem | Museum Vasarely, Chamber Room (Budapest, 1033 Budapest, Szentlélek tér 6.)

A kiállítást megnyitja | The exhibition will be opened by HAJDU István műkritikus | Art critic

Kiállítók | Exhibiting Artists

HETEY Katalin, KONOK Tamás, HARASZTŸ István

Kurátor | Curated by N. MÉSZÁROS Júlia
Szervező | Organised by BENEDEK Barna, WOLSKY András 

Megtekinthető 2023. június 4-ig, szerdától vasárnapig 10.00 – 18.00 között 

On view until 4 june 2023, Wednesday to sunday 10 am to 6 pm
Jegykiadás | Ticket office: 10.00-17.00

Categories
Kiállítások / Exhibitions

CENTRAL EUROPEAN CONCRETE – Selection from the Böhm Collection

KÖZÉP-EURÓPAI KONKRÉT
Válogatás a Böhm-gyűjteményből 

A képzőművészet egyetemes, a kultúrák közötti áramlás határok nélküli. Dr. Böhm József neurológus professzor, gyűjtő is ennek fényében gondolkodik a közép-európaiságról. A romániai születésű, német-magyar családból származó, Ceauşescu diktatúrájából Németországba disszidáló Josef Böhm gyűjteményét sokszínű multikulturalitás jellemzi. A sokféle kultúra egységes törekvése fókuszáltan reprezentálódik a konkrét, konstruktív művészetben. Böhm József így fogalmaz: „A művészet a látható dolgok mögötti mélyebb valóságot mutatja meg. Én például sokat foglalkozom a konstruktív művészettel, és izgalmas felfedezni, hogy a formák szerkezete mögött milyen összefüggések rejlenek.”

CENTRAL EUROPEAN CONCRETE
Selection from the Böhm Collection

Art is universal, for there are no bounndaries in the flow between cultures. Dr József Böhm, a neurologist professor and art collector, thinks about Central Europeannes in light of this statement. Böhm who was born in Romania, in a German-Hungarian family, and immigrated to Germany because of Ceauşescu’s dictatorship. His art collection is diverse and multicultural. The unified pursuit of many cultures is represented in a focused way in concrete, constructive art. As József Böhm puts it: “Art shows a deeper reality behind what is visible. I deal with engaged with constructive art a lot, and it’s exciting to discover the connections behind the structure of forms.”

Kiállító művészek | Exhibiting artists: Bak imre (H), BenedeK Barna (H), Andreas Brandt (D), Hellmut Bruch (A), Roman Cotosman (RO/USA), Nikola Dimitrov (D), Fajó János (H), Gerhard Frömel (A), Heinz Gappmayr (A), Andrzej Gieraga (PL), Ingo Glass (RO/D), Hans Jörg Glattfelder (CH), Eugen Gomringer (D), Haász István (H), Haász Katalin (H), Heijo Hangen (D), Viktor Hulík (SK), Hetey Katalin (H), Rudolf Hurni (CH), Kerekes Gyöngyi (RO), Imre Kocsis (D), Konok Tamás (H), Josef Linschinger (A), Waldemar Mattis-Teutsch (RO), Maurer Dóra (H), Mengyán András (H), Lothar Quinte (D), Otto Reitsperger (A), Christian Roeckenschuss (D), Reinhard Roy (D), Diet Sayler (RO/D), Helmut Schmidt-Rhen (D), Klaus J. Schoen (D), Peter Somm (CH), Mark Starel (PL), Franz Türtscher (A), Miloš UrbáseK (CZ), Zalavári József (H)

Megnyitotta | Opened by Prosek Zoltán, a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója | Director of the Ferenczy Museum Center

P. Szabó Dénes írása: https://nepszava.hu/3188307_a-terseg-formai

Categories
Kiállítások / Exhibitions

KYIV NON OBJECTIVE – SPACE AND BELONGING

A Kyiv Non Objective (KNO) művészcsoportot Olena Dombrovska, Badri Gubianuri, Serhiy Popov és Tiberiy Szilvashi ukrán művészek alapították 2017-ben, első közös kiállításukat is ekkor mutatták be. Programjaik Billy Gruner (AU), Suzan Shutan (USA), Richard van der Aa (FR) és TILMAN (DE/US/FR) tanácsadó művészek együttműködésével valósultak meg.

A KNO konkrét, konstruktív, szuprematista hagyományokon alapuló, azokat újragondoló művészeti egyesület, mely munkáját nemzetközi összefüggésekben végzi. Hasonló, mint a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület (OSAS), ezért időszerű is lett volna az együttműködés, amit aztán felgyorsított a háború. 

A kiállításon látható művek kontextusa a hiány, a ki nem töltött hely, ami a mai ukrajnai valóságot is meghatározza. A jelenlévő művek sohasem helyettesítik a jelen nem lévőket, ebben az esetben viszont a jelenlévők a jelen nem lévők által kerülnek egy tágabb összefüggésbe. 

A kiállítás az OSAS nemzetközi programjának a részeként valósult meg.

Ezúton is kifejezzük szolidaritásunkat a KNO tagjaival, az ukrán művészekkel és emberekkel.

 

The Kyiv Non Objective (KNO) was founded in 2017 by the Ukrainian artists Olena Dombrovska, Badri Gubianuri, Serhiy Popov and Tiberiy Szilvashi, the group’s first presented joint show in same year. Their programmes were realized in collaboration with consultant artists Billy Gruner (AU), Suzan Shutan (USA), Richard van der Aa (FR) and TILMAN (DE/US/FR).

KNO is primarily based on the concrete, constructivist and suprematist traditions, but revisits them, and works in international networks. Similar to the Open Structures Art Association (OSAS), it was timely to collaborate, but the war accelerated this process. 

The background to the exhibition is the absence, the empty space that defines the reality of Ukraine today. The works on display are never a substitute for those that are not present, but in this case, the works that are present are placed in a wider context by the works that are not present. 

The exhibition is part of the international programme of the OSAS in Budapest.

We express our solidarity with the members of the KNO, Ukrainian artists and people.

 

Kiállító művészek / exhibiting artists: Olena Dombrovska, Badri Gubianuri, Serhiy Popov, Tiberiy Szilvashi, Myroslav Vayda.

 

Megnyitotta / opened by Vonnák Diána

 

2022. május 27. – 2022. augusztus 21.

 

Categories
Kiállítások / Exhibitions

Benedek Barna: Törés / Break

Törés

Ezekkel a tárgyakkal a valós és a virtuális tér kapcsolatában lévő játékot kerestem. Ezen a sorozaton a töréssel szűnik meg a képsík sík maradni, és válik térré, így lesz a kigondolt és megfestett tér a valódi tér része. A megvilágítástól függően a kép nem állandó, megjelenése eszerint változik, nézete ennek megfelelően tetszőleges, nincs alja vagy teteje. A frontális főnézet fogalma is elveszíti a jelentőségét, helyette a mozgás válik a megközelítés hatékonyabb eszközévé. Végeredményben a tudásunk és a tapasztalásunk közötti megbillent egyensúly játékszerévé válunk.

A Három Hét Galériában 2022. május 24-ig látható kiállítás négy új művel bővült az azonos címmel a szófiai Liszt Intézetben 2021. decemberében megvalósulthoz képest.

Break

With these objects, I was looking for a play in the relationship between real and virtual space. On this series, the fracture ends with the the plane of the image ceases to remain flat and becomes a space, so that the imagined and painted space is part of real space. Depending on the lighting the image is not fixed, its appearance changes accordingly, its view is accordingly arbitrary, there is no bottom or top. The concept of the frontal view also loses its meaning, and movement becomes a more effective means of approach. Ultimately, we become the plaything of a tipped balance between our knowledge and our experience.

The exhibition at the Three Weeks Gallery, on show until 24 May 2022, has been extended by four new works compared to the one of the same title at the Liszt Institute in Sofia in December 2021.

Categories
Kiállítások / Exhibitions

Entrópia & Kozmosz

A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület (OSAS) és a budapesti Vasarely Museum tisztelettel meghívja Önt az

Entrópia & Kozmosz

című kiállítás megnyitására 2022. május 14-én, 18 órára a Vasarely Múzeumba (1033 Budapest, Szentlélek tér 6.)

A vendégeket köszönti: Dr. Ildiko Sipošová,
a budapesti Szlovák Kulturális Intézet igazgatója

A kiállítást megnyitja: Pia Jardi művészettörténész, kurátor

Kiállító művészek:
Bálványos Levente, H; Maria Balážová, SK; Adriana Czernin, A ; Viktor Hulík, SK; Peter Kogler, A; Vera Molnár, H; Claus Prokop, A; Varga György, H; Tarr Hajnalka, H

Kurátorok:
N. Mészáros Júlia és Pia Jardí
A kiállítás megtekinthető: 2022. augusztus 31-ig, hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig.

 

The Open Structure Art Society and the Vasarely Museum Budapest his co-working partners of OSAS cordially invite you to the opening of the exhibition

ENTROPY & Cosmos

to the Vasarely Museum (1033 Budapest, Szentlélek tér 6.)

on 14th Mai 20200, 6 p.m.

Opening speeches by
dr. Ildiko Siposová, Director of the Slovakian Cultural Institution in Budapest

and

Pia Jardí art historian, curator

Exhibiting artists:

Bálványos Levente, H; Maria Balážová, SK; Adriana Czernin, A ; Viktor Hulík, SK; Peter Kogler, A; Vera Molnár, H-F; Claus Prokop, A; Varga György, H ; Tarr Hajnalka, H

Curators: Júlia N. Mészáros and Pia Jardí

The exhibition is open to the public daily with the exception of Mondays,
until 21. August 2022, from 10.00 am to 6.00 p.m.