Categories
Kiállítások / Exhibitions

OSAS PLUS No.2

A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület (OSAS) 2006-ban kezdte meg működését a Vasarely Múzeumban, és eddig közel félszáz kiállítás valósulhatott meg szervezésében. Ebből összesen öt alkalommal került sor tagsági kiállításra, a legutóbbi 2017-ben nyílt („OSAS Come Back”). 2012-ben Maurer Dóra kezdeményezésérére nyílt meg az első „OSAS PLUS”, ahol a tagok nem csak kiállítóként, hanem kurátorként vesznek részt további művészek meghívásával. 

A koncepció felelevenítése az egyéni utak, tagfelvételek, tagok elvesztése miatt is időszerűvé vált. A kiállításon az OSAS művésztagjai mellett belföldről és külföldről meghívott művészek szerepelnek régi vagy új műveikkel, illetve kurátorként részt vesz N. Mészáros Júlia és Szöllősi-Nagy András is, akik teoretikusként tagjai az egyesületnek. A kiállítást Gáyor Tibor emlékének ajánljuk.

The Open Structures Art Association (OSAS) started its activities in 2006 at the Vasarely Museum and has organised nearly half a hundred exhibitions so far. In 2012, Dóra Maurer initiated the first “OSAS PLUS”, where members participate not only as exhibitors but also as curators by inviting other artists.

The revival of the concept has also become timely due to the development of individual programs, new members recruited in the meantime, and the loss of old ones. In addition to the OSAS artist members, the exhibition will feature old and new works by artists invited from home and abroad, as well as curated works by Júlia N. Mészáros and András Szöllősi-Nagy, who are members of the association as theorists. The exhibition is dedicated to the memory of Tibor Gáyor.

Megnyitja | Opened by PASSUTH Krisztina 

művészettörténész | art historian 

2023. szeptember 28-án 19 órakor | on September 28, 2023 at 7 p.m.

Kiállítók / Exhibiting Artists: BÁLVÁNYOS Levente (HU) | BENEDEK Barna (HU) | Bob BONIES (NL) | Beti BRICELJ (SI) | CSURGAI Ferenc (HU) | DOBOKAY Máté (HU) | Rita ERNST (CH) | FORRAI Ferenc (HU) | GÁYOR Tibor (HU) | Hans-Jörg GLATTFELDER (CH) | HAÁSZ István (HU) | HAÁSZ Katalin (HU) | HALÁSZ Péter Tamás (HU) | HOÓZ Anna (HU) | Viktor HULÍK (SK) | JOVANOVICS Tamás (IT) | KÁLDI Katali (HU) | KELLE Antal (HU) | KOVÁCS Dénes (HU) | MAURER Dóra (HU) | MENGYÁN András (HU) | Manfred MOHR (US) | Vera MOLNAR (FR) | Imi MORA (AT) | NAGY Barbara (HU) | NEM’S Judit (HU) | Andrzej Jakub OLEJNICZAK (US) | Serhiy POPOV (UA) | ROBITZ Anikó (HU) | Susan SCHWALB (US) | Esther STOCKER (AT) | SZEGEDY-MASZÁK Zoltán (HU) | SZÍJ Kamilla (HU) | VARGA Bertalan (HU) | VARGA György (HU) | Ján VASILKO (SK) | WOLSKY András (HU) |

Szervezők / Organized by Benedek Barna, Haász Katalin

A kiállítás megtekinthető: 2023. szeptember 29 – 2024. január 21. szerdától vasárnapig 10.00-18.00 (jegykiadás: 10.00-17.00) | On view until 21 January 2024, Wednesyday to Sunday 10 am – 6 pm (Ticket office: 10 am – 5 pm)

Vasarely Múzeum Budapest | Vasarely Museum Budapest
1033 Budapest, Szentlélek tér 6

Categories
Uncategorized

Gáyor Tiborra (1929-2023) emlékezünk

Építészmérnökként végzett a budapesti Műszaki Egyetemen, majd tervezési gyakorlatot szerzett. 1956 és 1959 között tanársegédként dolgozott a bécsi Műegyetem Építészeti Tanszékén, ahol az építészeti és művészeti formaalkotás közös gyökereiről tartott előadásokat. 1963-tól képzőművészként tevékenykedett, mellette egy bécsi építészeti irodában dolgozott. Első önálló kiállítását 1964-ben rendezte az osztrák fővárosban. Művészeti aktivitása az egyéni és csoportos tárlatokon való részvételeken túl, kiterjedt számos nemzetközi és hazai kiállítás szervezésére, párizsi, hollandiai, osztrák és szlovén művészeti csoportok tevékenységében való aktív részvételre, a magyar konstruktív, konkrét és konceptuális művészet nemzetközi színtéren való megismertetésére és amint hazatérhetett, feleségével, Maurer Dórával együtt a szabad művészeti információáramlás megteremtésében és megőrzésében. 2006-ban közösen döntöttek a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesületet megalapításáról, melynek hazai és nemzetközi tárlatain rendszeresen részt vett. Két munkájával jelenleg az Innováció a kortárs képzőművészetben című, Vasarely Múzeumban rendezett nemzetközi kiállításon szerepel.

Gáyor Tibort a kezdetektől az egzakt kifejezés érdekelte. Alapos technikai és nyelvi kísérletek, anyagkutatás, a grafika mint médium analitikus vizsgálata, valamint rövid koncept art alkotói korszak után, élete végéig konstruktív-konkrét művészként tevékenykedett. A rajz, akvarell és sokszorosító grafika művelése mellett főleg kollázs technikájú képeket, reliefeket, objekteket és installációs műveket alkotott. 

1970-ben, majd 1972-től véglegesen a tektonikus hajtásstruktúrák módszeres kutatásával foglalkozott. Műveit AMPHIGRAMMÁknak, tiszta plasztikai állításoknak nevezte, melyekben egyetlen alapproblémát vizsgált szisztematikusan, újabb és újabb jelentésréteget teremtve és feltárva: a négyzetbe tömörített tér lehetséges formáit, struktúráit, belső erőviszonyait, mozgását, szétbontással, kihajtással, hajtogatással járó változásának formai, esztétikai és jelentésbeli következményeit. 

Gáyor Tibor szenvedélyes kíváncsisággal és rendkívüli koncentráltsággal követte végig a szabályos négyzet – ritkábban téglalap, később egyenlő oldalú háromszög – mértani és matematikai arányú deformálásával, vagy arányosan csökkenő soraik irányváltó mozgásával – a síkból a térbe, majd a síkba való visszatéréssel keletkező, tér-idő kapcsolatokat generáló strukturális változásokat. Művei a primer látvány élményéből indultak ki, és az analitikus folyamatok után ugyanide tértek vissza. Bár soha nem akart mást mutatni és mondani, mint ami a kiinduláskori és a létrejött rend maga, szeriális és kombinatorikus, szigorú geometrikus művészete a szándékolt mozgás spirituális rítusát idézi, rend-képeinek matematikai-logikai tisztasága mágikus erőt sugároz.

Gáyor Tibor interdiszciplináris gondolkodású, a különböző jelenségek – természet, művészet, tudomány, társadalom és élet közötti összefüggéseket közös rendszerbe illesztő és műveibe egészként integráló, erősen intellektuális és rendkívül innovatív alkotó volt. Tisztelettel, szeretettel gondolunk rá, sokat tanultunk tőle.

 

In Rememberance of Tibor Gáyor (1929-2023)

 

Tibor Gáyor graduated with a degree in architecture from the Budapest University of Technology and then acquired practical training in design. From 1956 to 1959, he worked as a teaching assistant in the Department of Architecture at the Vienna University of Technology, where he gave lectures on the common roots of visual language and form in architecture and art. He held his first solo exhibition in the Austrian capital in 1964. In addition to his participation in solo and group shows, his artistic activities also entailed organising numerous international and national exhibitions. On top of actively participating in several art groups in Paris, Austria, Slovenia and the Netherlands, he was also an avid promoter of Hungarian constructive, concrete and conceptual art on the international scene. As soon as he was able to return to his home country, together with this wife Dóra Maurer, he worked to establish and preserve the free flow of information in art. In 2006, Gáyor and Maurer decided to jointly found the Open Structures Art Society. The OSAS regularly held national and international exhibitions, in which Tibor Gáyor frequently showcased his works. Two of his pieces are included in the international exhibition Innovation in Contemporary Art, currently on view at the Vasarely Museum.

From the very beginning, Tibor Gáyor was interested in exact expression. After his thorough experiments in techniques and language, his in-depth research into materials, his analytical examination of graphic art as a medium, and his brief period of creating conceptual art, he came into his own as a constructive-concrete artist and continued along that path until the end of his life. In addition to drawing, watercolour and printmaking, he mainly created collages, reliefs, objects and installation works. 

He began to systemically research the tectonics of folded structures in 1970, to which he then devoted himself completely as of 1972. He referred to his works as AMPHIGRAMS. He conceived of them as pure plastic statements, in which he systematically investigated a single basic problem, creating and exploring new layers of meaning: the possible forms, structures, internal power dynamics and movements of space condensed into a square, as well as the formal, aesthetic and meaning-related consequences of their alterations through dismantling, folding and unfolding.   

Tibor Gáyor followed with impassioned curiosity and a surgical focus the space-time relationship-generating structural changes induced either by geometrically and mathematically deforming the perfect square (less frequently, rectangle, and later, equilateral triangle) or by altering the direction of their proportionally decreasing sequences – from the two-dimensional plane into three-dimensional space, and then back.  

The point of departure for his works was the primary view, to which – following the analytical processes – they once again returned. Although he never intended to show or communicate anything other than this initial – and ultimately re-emerging – order itself, his strict, serial and combinatory art invokes the spiritual ritual of deliberate movement. The mathematical-logical purity of his order-images exudes a magical power.  

Tibor Gáyor was a highly intellectual, innovative artist and an interdisciplinary thinker, who integrated the interrelationships between various phenomena – nature, art, science, society and life – into a common system, and incorporated them into his works as a whole. We remember him with immense respect and affection, and are thankful for all that we have learned from him.

Gáyor Tibor: Átlós törések folyamatossága I | Dimetrical Fractures, 2004
akril falapon, papír, filctoll | acrylic on wood, paper, felt pen, 70×70 cm

Categories
Kiállítások / Exhibitions

Innovation in Contemporary Fine Art

Innováció a kortárs képzőművészetben

A nemzetközi kiállítás törzsanyagát a Grafikai művészetek mesterei – XI. Nemzetközi Rajz- és Grafikai Biennálé anyaga, valamint további magyar és külföldi művészek festészeti és szobrászati alkotásai adják. A Vasarely Múzeum Budapest a biennálé teljes anyagát bemutató, öt kiállításból álló tárlatsorozat negyedik helyszíne, amely túllép a rajz, a grafika és a kettő más médiumokkal való kapcsolatának bemutatásán. A kiállítás a 2009 utáni képzőművészet innovatív jelenségeivel foglalkozik, és arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen összefüggés van a művészi innováció, a hagyományújítás és a művészet fejlődése között.

A tárlat 15 ország közel 50 alkotójának konstruktív, konkrét, absztrakt és konceptuális munkáiból válogat. A művészek közös jellemzője az interdiszciplináris gondolkodás és a konzekvensen alkalmazott, önálló alkotói stratégia. A művek hagyományos és nem hagyományos eszközökkel és technikákkal, különböző anyagokból készültek. A hagyományos technikák között grafit-, színes ceruza-, tus-, toll- és fémvesszőrajzokat, karc- és ecsetrajzot, kollázst, jól ismert sokszorosító eljárással készített grafikákat (pl. rézmetszet, fotóalugráfia, szitanyomat, cianotípia), fotókat, festményeket, valamint szobrokat találunk, míg a nem hagyományos technikák között komputer- és plotterrajzot, 3D rajzot, egy rajzológép rajzát, grafitreliefet, hologramot, giclée-nyomatot, művészkönyvet és művészkönyvobjektet, papír- és festett fa objektet, papírművet, installációs munkát, komputerinstallációt, videó- és lézeranimációt, valamint videófilmet.

Innovation in Contemporary Fine Art

The core of the international exhibition consists of works selected from the material of the Masters of Graphic Arts – XI. International Biennial of Drawing and Graphics, as well as painting and sculptural works by other Hungarian and foreign artists. The Vasarely Museum Budapest is the fourth venue in the series of five exhibitions presenting the entire material of the biennial. The show goes beyond drawing, graphics and the presentation of the relationship between the two media with other media as the exhibition deals with the innovative phenomena of fine arts after 2009 and seeks answers to the question of the relationship between artistic innovation, renewal of tradition and the development of art.

The exhibition features constructive, concrete, abstract and conceptual works by nearly 50 artists from 15 countries. A common characteristic of the artists is interdisciplinary thinking and a consistent, independent creative strategy. The works were created using traditional and non-traditional tools, techniques and materials. The former include graphite, coloured pencil, ink, pen and cane drawings, scratch and brush drawings, collages, graphics created by well-known reproduction techniques (e.g., copper engraving, photoaluminography, screen printing, cyanotype), photographs, paintings and sculptures, while the latter include computer and plotter drawings, 3D drawings, a drawing of a drawing machine, graphite reliefs, holograms, giclée prints, artist’s books and artist’s book objects, paper and painted wooden objects, paperwork, installation work, computer installation, video and laser animation and video film.

 

Kiállítók | Exhibiting Artists

BÁLVÁNYOS Levente (HU), BENEDEK Barna (HU), Lore BERT (D), BOLYGÓ Bálint (GB), Dominique CHAPUIS (D), CHILF Mária (HU), CSÖRGŐ Anna (HU), CSÖRGŐ Attila (HU-PL), Alwin DOROK (D), Eva FRANCOVÁ (CZ), Nikola DIMITROV (D), GÁYOR Tibor (HU), HAÁSZ István (HU), HAÁSZ Katalin (HU), García HERVÉ (FR-D), HORVÁTH LÓCZI Judit (HU), Viktor HULÍK (SK), JOVANOVICS Tamás (I), ANDREA Juan (RA-E), KELLE Antal (HU), Ilona KESERÜ Ilona (HU), KONOK Tamás (HU), KOVÁCS Attila (HU), MAURER Dóra (HU), Waldemar MATTIS-TEUTSCH (RO), MELKOVICS Tamás (HU), MENGYÁN András (HU), MILASOVSZKY László (HU), Vera MOLNÁR (FR), NAGY Barbara (HU), NÁDLER István (HU), NEM’S Judit (HU), János NÉMETH (CH), Andrzej Jakub OLEJNICZAK (USA), Andrea PÉZMAN (SK), POROSZLAI Eszter (HU), Claus PROKOP (A), Reinhard ROY (CH), Elli SCHNITZER (A), Renata BASILE DA SILVA (BR), Susan SCHWALB (USA), SAXON SZÁSZ János (HU), SZEGEDY-MASZÁK Zoltán (HU), SZÍJ Kamilla (HU), VARGA Éva (HU), VARGA György (HU), Helga WEIHS (D), WOLSKY András (HU)

Kurátor | Curated by N. MÉSZÁROS Júlia (HU)

A kiállítást megnyitja | The exhibition will opened by N. MÉSZÁROS Júlia művészettörténész, kurátor | art historian, curator

Megnyitó | Opening: 2023. június 9, 19 óra | 9 June 2023, 7 pm

A kiállítás megtekinthető 2023. szeptember 10-ig, szerdától vasárnapig 10.00-18.00 (jegykiadás: 10.00-17.00) | On view until 10 September 2023, Wednesyday to Sunday 10 am – 6 pm (Ticket office: 10 am – 5 pm)

Vasarely Múzeum Budapest | Vasarely Museum Budapest
1033 Budapest, Szentlélek tér 6

Categories
Kiállítások / Exhibitions

export: bulgaria 3

A kiállítás egy Bulgáriában szokatlan tendenciába nyújt betekintést tizenkét, 1933 és 1989 között született bolgár művész alkotásait mutatva be. Bulgária azon kevés európai ország közé tartozik, amelynek nincs kialakult hagyománya a geometrikus művészet területén. Ezen kíván változtatni a nonsofia egyesület, amely 2010 óta kiállítások, szimpóziumok, nyilvános előadások, filmvetítések és gyerekeknek szóló workshopok szervezésével foglalkozik. E tevékenységek révén a nonsofia célja, hogy megszilárdítsa a helyi művészeti közösséget és elősegítse a bolgár geometrikus absztrakció nemzetközi megismertetését.

A csoport előtt 2018-ban új lehetőségek nyíltak. Az első export: bulgaria című tárlatot az Institut für Konstruktive Kunst und Konkrete Poesie (IKKP) – Kunsthaus Rehauban rendezték meg Eugen Gomringernek, a konkrét költészet neves képviselőjének meghívására. Ugyanebben az évben elindult egy párbeszéd a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület (OSAS) elnökével, Maurer Dórával a bolgár geometrikus művészet bemutatásáról. Ennek eredményeként jött létre ez a kiállítás a Vasarely Múzeumban, amely sokat köszönhet a két egyesület közötti szoros barátságnak. Az OSAS és a nonsofia kapcsolata az orthogonal12: international forum for constructive art című, 2012-ben Szófiában megrendezett kiállításra nyúlik vissza.

A kiállításon festményeket, grafikákat és domborműveket tekinthetnek meg az érdeklődők

 

The exhibition, presenting a selection of works by twelve Bulgarian artists, born between 1933 and 1989, gives us the opportunity to explore a complete new terra incognita. When it comes to geometric art, Bulgaria is one of the few European countries without an established tradition in this aesthetic field. Since 2010, nonsofia has been creating social awareness of it by organising exhibitions, symposia, open lectures, film screenings and workshops for children. Through these activities, nonsofia aims to consolidate a local art community and bring Bulgaria onto the world map of geometric abstraction.

In 2018, a historic breakthrough took place. The first edition of export: bulgaria was held at IKKP – Kunsthaus Rehau at the invitation of Eugen Gomringer, the father of concrete poetry. That same year, Dóra Maurer initiated talks to showcase the Bulgarian geometric selection at Vasarely Museum. Here is how this show came about – the fruit of consistent efforts to form a local non-objective tradition and thanks to the strong friendship between OSAS and nonsofia, which officially dates back to orthogonal12: international forum for constructive art, held in Sofia in 2012.

The works on display include paintings, graphics and reliefs.

 

Kiállítók | Exhibiting artists 

Boyan Chakarov, Maria Chakarova, Adriana Czernin, Georgi Dimitrov, Petar Dochev, Georgi Georgiev, Kamen Kalev, Ivan Shumanov, Mina Stoyanova, Georgi Todorov, Georgi Yanakiev, Viktor Vlaesku

 

A kiállítást megnyitja | Opening remarks by Georgi Dimitrov

Megnyitó | Opening Ceremony: 2023. június 9. 19 h |  9 June 2023, 7.00 pm

A kiállítás megtekinthető 2023. augusztus 27-ig, szerdától vasárnapig 10.00-18.00 (jegykiadás: 10.00-17.00) | On view until 27 August 2023, Wednesyday to Sunday 10 am – 6 pm (Ticket office: 10 am – 5 pm)

Vasarely Múzeum Budapest, Kamaraterem | Vasarely Museum
Budapest, Chamber Room

Categories
Kiállítások / Exhibitions

HETEY-KONOK-HARASZTŸ

A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület (OSAS) és a Vasarely Múzeum Budapest meghívja Önt

The Open Structures Art Society (OSAS) and the Vasarely Museum Budapest cordially invite you to the exhibition

HETEY – KONOK – HARASZTŸ

 

Megnyitó | Opening ceremony

2023. április 12-én 17.30-kor | 12 April 2023, 5.30 pm
Vasarely Múzeum Budapest, Kamaraterem | Museum Vasarely, Chamber Room (Budapest, 1033 Budapest, Szentlélek tér 6.)

A kiállítást megnyitja | The exhibition will be opened by HAJDU István műkritikus | Art critic

Kiállítók | Exhibiting Artists

HETEY Katalin, KONOK Tamás, HARASZTŸ István

Kurátor | Curated by N. MÉSZÁROS Júlia
Szervező | Organised by BENEDEK Barna, WOLSKY András 

Megtekinthető 2023. június 4-ig, szerdától vasárnapig 10.00 – 18.00 között 

On view until 4 june 2023, Wednesday to sunday 10 am to 6 pm
Jegykiadás | Ticket office: 10.00-17.00

Categories
Kiállítások / Exhibitions

CENTRAL EUROPEAN CONCRETE – Selection from the Böhm Collection

KÖZÉP-EURÓPAI KONKRÉT
Válogatás a Böhm-gyűjteményből 

A képzőművészet egyetemes, a kultúrák közötti áramlás határok nélküli. Dr. Böhm József neurológus professzor, gyűjtő is ennek fényében gondolkodik a közép-európaiságról. A romániai születésű, német-magyar családból származó, Ceauşescu diktatúrájából Németországba disszidáló Josef Böhm gyűjteményét sokszínű multikulturalitás jellemzi. A sokféle kultúra egységes törekvése fókuszáltan reprezentálódik a konkrét, konstruktív művészetben. Böhm József így fogalmaz: „A művészet a látható dolgok mögötti mélyebb valóságot mutatja meg. Én például sokat foglalkozom a konstruktív művészettel, és izgalmas felfedezni, hogy a formák szerkezete mögött milyen összefüggések rejlenek.”

CENTRAL EUROPEAN CONCRETE
Selection from the Böhm Collection

Art is universal, for there are no bounndaries in the flow between cultures. Dr József Böhm, a neurologist professor and art collector, thinks about Central Europeannes in light of this statement. Böhm who was born in Romania, in a German-Hungarian family, and immigrated to Germany because of Ceauşescu’s dictatorship. His art collection is diverse and multicultural. The unified pursuit of many cultures is represented in a focused way in concrete, constructive art. As József Böhm puts it: “Art shows a deeper reality behind what is visible. I deal with engaged with constructive art a lot, and it’s exciting to discover the connections behind the structure of forms.”

Kiállító művészek | Exhibiting artists: Bak imre (H), BenedeK Barna (H), Andreas Brandt (D), Hellmut Bruch (A), Roman Cotosman (RO/USA), Nikola Dimitrov (D), Fajó János (H), Gerhard Frömel (A), Heinz Gappmayr (A), Andrzej Gieraga (PL), Ingo Glass (RO/D), Hans Jörg Glattfelder (CH), Eugen Gomringer (D), Haász István (H), Haász Katalin (H), Heijo Hangen (D), Viktor Hulík (SK), Hetey Katalin (H), Rudolf Hurni (CH), Kerekes Gyöngyi (RO), Imre Kocsis (D), Konok Tamás (H), Josef Linschinger (A), Waldemar Mattis-Teutsch (RO), Maurer Dóra (H), Mengyán András (H), Lothar Quinte (D), Otto Reitsperger (A), Christian Roeckenschuss (D), Reinhard Roy (D), Diet Sayler (RO/D), Helmut Schmidt-Rhen (D), Klaus J. Schoen (D), Peter Somm (CH), Mark Starel (PL), Franz Türtscher (A), Miloš UrbáseK (CZ), Zalavári József (H)

Megnyitotta | Opened by Prosek Zoltán, a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója | Director of the Ferenczy Museum Center

P. Szabó Dénes írása: https://nepszava.hu/3188307_a-terseg-formai

Categories
Uncategorized

In memoriam István Harasztÿ

IN MEMORIAM ISTVÁN HARASZTŸ

(1934 – 2022)

A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület (OSAS) mély fájdalommal tudatja, hogy alapító tagja, Harasztÿ István Kossuth-díjas szobrászművész, 2022. július 13-án, életének 88. évében elhunyt. „Édeske”, ahogy mindenki ismerte és szeretettel hívta, kiemelkedő művész volt, a magyarországi kinetikus művészet megalapozója és legjelentősebb mestere. A hatvanas évek közepétől alakította és fejlesztette sajátos művészetét számos rendszerkritikus konceptuális töltetű mobil szobor megalkotásával. Soha meg nem alkudott. Inkább nem dolgozott új műveken, egy olyan politikai légkörben, amelyet elfogadni nem tudott. Minden idegszálával berzenkedett az újfeudális politikai gyakorlatok ellen. Mindvégig ragaszkodott művészi hitvallásához és integritásához. Az OSAS hálásan emlékezik nyílt és mindig támogató szellemére.

Emlékét megőrizzük!

 

HUNGARIAN KINETIC SCULPTOR ISTVÁN HARASZTŸ PASSED AWAY

(1934 – 2022)

It is with great sorrow and sadness that we announce the death of a founding member of the Budapest based Open Structures Art Society (OSAS). István Harasztÿ (1934-2022) was an outstanding kinetic artist with an incredible understanding for materials, movement and measure. “Édeske” (Sweetie in Hungarian) as he was fondly called by everybody who knew him, was a par excellence conceptual artist. As a hard-core liberal all his life with a deep respect to social values, he was often making political statements with and by his mobile sculptures both in the communist years from the mid-sixties as well as recently for he just could not stand tyranny and dictatorship. Édeske just could not stand the political regime from the ‘60ies all the way up to the political changes in 1989 as he always ridiculed the functioning of a non-functioning system through and by artistic means. His exhibitions those days were often closed literally a day after their opening if not condemned to silence even before the opening. A case in point is his 1972 Bird Cage work that indeed modelled how the system worked. There was a proper cage with a living bird in it. The movement, singing, drinking and eating habits of the bird were precisely monitored by a carefully designed electronic observation system and every move of the bird was closely monitored. Occasionally even the door of the cage opened so the bird in principle could have left. However, when the bird realized that he could leave and wanted to fly out from the cage the sensors observed that intention from the flight of the bird and immediately shut the door. End of free movement and speech. Rumor has it that when the relevant Poliburo member of the Communist Party, the chief ideologue of those days, went to see the show prior to its opening at the Technical University of Budapest. He immediately got the message of the Bird Cage. And immediately closed the exhibition even before its opening. However, when rightist governments came to power in Hungary after 1989 Harasztÿ continued his systems critics by his art but his works were basically neglected by the powers of the day. Not banned anymore but simply sidelined. A friend of Nicolas Schöffer and many other outstanding international artists he was the living example of integrity. Never gave up his principles. And he was loved by everyone who knew him. That is why everybody indeed called him “Édeske”. Rumor has it that he never remembered anybody’s name and, therefore, called everyone simply Sweety.

Rest in peace, Édeske, our dear friend. You already are greatly missed.

 

http://edeske.atw.hu

http://users.atw.hu/edeske/bemutatk.html

 

 

Categories
Kiállítások / Exhibitions

KYIV NON OBJECTIVE – SPACE AND BELONGING

A Kyiv Non Objective (KNO) művészcsoportot Olena Dombrovska, Badri Gubianuri, Serhiy Popov és Tiberiy Szilvashi ukrán művészek alapították 2017-ben, első közös kiállításukat is ekkor mutatták be. Programjaik Billy Gruner (AU), Suzan Shutan (USA), Richard van der Aa (FR) és TILMAN (DE/US/FR) tanácsadó művészek együttműködésével valósultak meg.

A KNO konkrét, konstruktív, szuprematista hagyományokon alapuló, azokat újragondoló művészeti egyesület, mely munkáját nemzetközi összefüggésekben végzi. Hasonló, mint a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület (OSAS), ezért időszerű is lett volna az együttműködés, amit aztán felgyorsított a háború. 

A kiállításon látható művek kontextusa a hiány, a ki nem töltött hely, ami a mai ukrajnai valóságot is meghatározza. A jelenlévő művek sohasem helyettesítik a jelen nem lévőket, ebben az esetben viszont a jelenlévők a jelen nem lévők által kerülnek egy tágabb összefüggésbe. 

A kiállítás az OSAS nemzetközi programjának a részeként valósult meg.

Ezúton is kifejezzük szolidaritásunkat a KNO tagjaival, az ukrán művészekkel és emberekkel.

 

The Kyiv Non Objective (KNO) was founded in 2017 by the Ukrainian artists Olena Dombrovska, Badri Gubianuri, Serhiy Popov and Tiberiy Szilvashi, the group’s first presented joint show in same year. Their programmes were realized in collaboration with consultant artists Billy Gruner (AU), Suzan Shutan (USA), Richard van der Aa (FR) and TILMAN (DE/US/FR).

KNO is primarily based on the concrete, constructivist and suprematist traditions, but revisits them, and works in international networks. Similar to the Open Structures Art Association (OSAS), it was timely to collaborate, but the war accelerated this process. 

The background to the exhibition is the absence, the empty space that defines the reality of Ukraine today. The works on display are never a substitute for those that are not present, but in this case, the works that are present are placed in a wider context by the works that are not present. 

The exhibition is part of the international programme of the OSAS in Budapest.

We express our solidarity with the members of the KNO, Ukrainian artists and people.

 

Kiállító művészek / exhibiting artists: Olena Dombrovska, Badri Gubianuri, Serhiy Popov, Tiberiy Szilvashi, Myroslav Vayda.

 

Megnyitotta / opened by Vonnák Diána

 

2022. május 27. – 2022. augusztus 21.

 

Categories
Kiállítások / Exhibitions

Benedek Barna: Törés / Break

Törés

Ezekkel a tárgyakkal a valós és a virtuális tér kapcsolatában lévő játékot kerestem. Ezen a sorozaton a töréssel szűnik meg a képsík sík maradni, és válik térré, így lesz a kigondolt és megfestett tér a valódi tér része. A megvilágítástól függően a kép nem állandó, megjelenése eszerint változik, nézete ennek megfelelően tetszőleges, nincs alja vagy teteje. A frontális főnézet fogalma is elveszíti a jelentőségét, helyette a mozgás válik a megközelítés hatékonyabb eszközévé. Végeredményben a tudásunk és a tapasztalásunk közötti megbillent egyensúly játékszerévé válunk.

A Három Hét Galériában 2022. május 24-ig látható kiállítás négy új művel bővült az azonos címmel a szófiai Liszt Intézetben 2021. decemberében megvalósulthoz képest.

Break

With these objects, I was looking for a play in the relationship between real and virtual space. On this series, the fracture ends with the the plane of the image ceases to remain flat and becomes a space, so that the imagined and painted space is part of real space. Depending on the lighting the image is not fixed, its appearance changes accordingly, its view is accordingly arbitrary, there is no bottom or top. The concept of the frontal view also loses its meaning, and movement becomes a more effective means of approach. Ultimately, we become the plaything of a tipped balance between our knowledge and our experience.

The exhibition at the Three Weeks Gallery, on show until 24 May 2022, has been extended by four new works compared to the one of the same title at the Liszt Institute in Sofia in December 2021.

Categories
Kiállítások / Exhibitions

Entrópia & Kozmosz

A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület (OSAS) és a budapesti Vasarely Museum tisztelettel meghívja Önt az

Entrópia & Kozmosz

című kiállítás megnyitására 2022. május 14-én, 18 órára a Vasarely Múzeumba (1033 Budapest, Szentlélek tér 6.)

A vendégeket köszönti: Dr. Ildiko Sipošová,
a budapesti Szlovák Kulturális Intézet igazgatója

A kiállítást megnyitja: Pia Jardi művészettörténész, kurátor

Kiállító művészek:
Bálványos Levente, H; Maria Balážová, SK; Adriana Czernin, A ; Viktor Hulík, SK; Peter Kogler, A; Vera Molnár, H; Claus Prokop, A; Varga György, H; Tarr Hajnalka, H

Kurátorok:
N. Mészáros Júlia és Pia Jardí
A kiállítás megtekinthető: 2022. augusztus 31-ig, hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig.

 

The Open Structure Art Society and the Vasarely Museum Budapest his co-working partners of OSAS cordially invite you to the opening of the exhibition

ENTROPY & Cosmos

to the Vasarely Museum (1033 Budapest, Szentlélek tér 6.)

on 14th Mai 20200, 6 p.m.

Opening speeches by
dr. Ildiko Siposová, Director of the Slovakian Cultural Institution in Budapest

and

Pia Jardí art historian, curator

Exhibiting artists:

Bálványos Levente, H; Maria Balážová, SK; Adriana Czernin, A ; Viktor Hulík, SK; Peter Kogler, A; Vera Molnár, H-F; Claus Prokop, A; Varga György, H ; Tarr Hajnalka, H

Curators: Júlia N. Mészáros and Pia Jardí

The exhibition is open to the public daily with the exception of Mondays,
until 21. August 2022, from 10.00 am to 6.00 p.m.