Categories
Események / Events Kiállítások / Exhibitions

Geometria most | Geometry Now

Az elemek, rendszerek, vagy más szinteken megnyilvánuló, mérhető, számokkal és formai jellemzőkkel kifejezhető szabályozottság vagy szerveződés közös alapot biztosíthat a különböző jelenségek és dolgok számára. Közös halmazt von az egymással ellentétes absztrakt és a konkrét művészet közé, összekapcsolja az újragondolt konstruktív irányokat, konceptuális, progresszív megnyilvánulásokat. A kiállítás oyan alkotók műveiből válogat, akiknél a mértani struktúra vagy formarend döntően meghatározó, az alkotói stratégia állandósult része, vagy annak szándékolt vagy nem szándékolt, de elkerülhetetlen következménye. 

The common foundation of regulation or organization, expressed through measurable elements, systems, or manifestations with numerical and formal characteristics, can provide a shared basis for various phenomena and entities. It bridges the abstract and concrete art forms, linking reimagined constructive directions, conceptual, progressive manifestations. The exhibition selects works of artists for whom geometric structure or formal order pattern is decisively determining, being either an established part of their artistic strategy or an intentional or unintentional but inevitable consequence.

Kiállítók | Exhibiting Artists 

BÁLVÁNYOS Levente (HU) | Beti BRICELJ (SI) | BULLÁS József (HU) | Georgi DIMITROV (BG) | Olena DOMBROVSKA (UA) | Rita ERNST (CH) | FORGÓ Árpád (HU) | FÜLÖP Tünde (HU) | GÁSPÁR György (HU) | GETTO József (HU) | Esther HAGENMAIER (DE) | JOVANOVICS Tamás (HU/IT) | KELLE Antal ArtFormer (HU) | HAÁSZ István (HU) | HALMI-HORVÁTH István (HU) | Christian HUTZINGER (AT) | KOVÁCS Gyula A. (HU) | KÖRÖSI Viktória (HU/AT) | Josef LINSCHINGER (AT) | Manfred MAKRA (AT) | MARAFKÓ Bence (HU) | MENGYÁN András (HU) | NAGY Barbara (HU) | NEM’S Judit (HU) | Ulrich NAUSNER (AT) | Rainer NÖBAUER-KAMMERER (AT) | OTTÓ László (HU/DE) | PÁL Katja (SI/HU) | PLESZNIVY Ákos (HU) | Claus PROKOP (AT) | Esther STOCKER (IT/AT) | SZÍJ Kamilla (HU) | TIHANYI Áron (HU) | VARGA Bertalan (HU) | VARGA György (HU) | VILIM Kati (HU/US) | Viktor VLAESKU (BG) | WOLSKY András (HU) 

Kurátor | Curated by BENEDEK Barna 

A kiállítást megnyitja | The exhibition will opened by MÉSZÁROS Flóra, művészettörténész | art historian

Megnyitó | Opening: 2024. május 9. csütörtök 18:00 | 9 May 2024, 6:00 p.m.

A kiállítás megtekinthető: 2024. május 10. − szeptember 1. | On view 05. 10. 2024 − 09. 01. 2024

Vasarely Múzeum Budapest (1033 Budapest, Szentlélek tér 6.) / Látogatási idő: szerdától vasárnapig 10−18h között | Opening Hours: Wednesday to Sunday 10 a.m.−6 p.m. / Jegykiadás | Ticket office: 10.00−17.00

Együttműködő partnerek | Cooperating partners: Vasarely Múzeum Budapest, Szépművészeti Múzeum, Liszt Intézet Szófia 

Felhívjuk szíves figyelmüket a Vasarely Múzeum Budapest Kamaratermében a Geometria most kiállítással együtt nyíló Maurer Dóra „Fényelvtan”-műhelye, 1987-1988 című kiállítás megnyitójára.

We would like to draw your attention to the opening of the exhibition Dóra Maurer’s “Light Grammar” Workshop, 1987-1988 in the Chamber Hall of the Vasarey Museum Budapest together the “Geometry Now” at 6 p.m.

Categories
Események / Events Kiállítások / Exhibitions

Színek, számok | Colors, Numbers

A színekkel foglalkozó kiállítás gondolatát Maurer Dóra vetette föl 2022-ben. A színek használata, rendszerezése során az arány, a ritmus, a mennyiség és más, matematikai vagy geometriai természetű kérdések merülnek föl. A kiállítás egyrészt kolorista alkotókra fókuszál, akiknél a színelméleti megközelítés meghatározó, és saját színtani kutatásokkal, egyéni színelmélettel rendelkeznek. Másrészt viszont olyanokat is szeretnénk bemutatni, akiknél a számok más módon jelentkeznek, és a számokkal kapcsolatos formaalkotás kap főszerepet.

The idea of an exhibition dealing with colours was initiated by Dóra Maurer in 2022. When using and systematizing colours; proportion, rhythm, quantity and other questions of mathematical or geometric nature arise. On the one hand, the exhibition focuses on colourist artists, especially those for whom the colour theory approach is decisive, and who have their own colour research and individual colour theory. On the other hand, we would also like to introduce those for whom numbers appear in a different way, the main role is given to shaping the numbers.

2024. február 8. 19.00 | 8 February 2024, 7.00 pm

Megnyitja | Opened by AKNAI Katalin művészettörténész | art historian 

Zene | Music by METRUM TRIÓ: ARADINÉ AGÁRDI Eszter (cselló | cello) | RÁKÓCZY Anna (fuvola | flute) | ROZMÁN Lajos (klarinét | clarinet)works by J. S. Bach, Pierre Boulez, Kondor Ádám művei

Kiállítók | Exhibiting Artists: Waldo BALART (CU/ES) | BEÖTHY Balázs (HU) | Gerhard BRANDL (AT) | CZEIZEL Balázs (HU) | Inge DICK (AT) | Georgi DIMITROV (BG) | EPERJESI Ágnes (HU) | Hans Jörg GLATTFELDER (CH) | Katharina GRUZEI (AT) | HAÁSZ István (HU) | Gerhard HOTTER (DE/FR) | Jochen HÖLLER (AT) | Christian HUTZINGER (AT) | Johannes ITTEN (CH) | JOVANOVICS Tamás (HU/IT) | Eginhartz KANTER (AT) | KÁLDI Katalin (HU) | Anton KEHRER (AT) | KEMÉNY György (HU) | Gerhard KNOGLER (AT) | Sigrid KRENNER (AT) | Ilona KESERÜ Ilona (HU) | KOVÁCS Lola (HU) | Fritz LICHTENAUER (AT) | Josef LINSCHINGER (AT) | LOSONCZY István (HU) | Manfred MAKRA (AT) | MAURER Dóra (HU) | MENGYÁN András (HU) | Gerlinde MIESENBÖCK (AT) | NAGY Bernadette NADE (HU) | Ulrich NAUSNER (AT) | NEMCSICS Antal (HU) | Rainer NÖBAUER-KAMMERER (AT) | Sun Li Lian OBWEGESER (AT) | Andrea PESENDORFER (AT) | Elisabeth PLANK (AT) | Michael POST (DE) | Claus PROKOP (AT) | RÁKÓCZY Gizella (HU) | Reinhard ROY (DE/CH) | SAS Miklós (HU) | Otto SAXINGER (AT) | SAXON SZÁSZ János (HU) | Leo SCHATZL (AT) | Klaus J. SCHOEN (DE) | Lisa SPALT (AT) | SZAKÁL Éva (HU) | Heiner THIEL (DE) | VARGA Bertalan (HU) | VILIM Kati (HU/US) | WOLSKY András (HU) 

Kurátorok | Curated by BENEDEK Barna | Inge DICK | HAÁSZ Katalin | N. MÉSZÁROS Júlia | Claus PROKOP

Szervezés | Organized by OSAS | MAERZ Artist Association, Linz 

A kiállítás megtekinthető: 2024. február 9. − április 28. szerdától vasárnapig 10−18h között (jegykiadás 10.00−17.00) | On view 09. 02. 2024 − 28. 04. 2024 Wednesday to Sunday 10 am−6 pm  (Ticket office: 10.00−17.00)

Vasarely Múzeum Budapest (1033 Budapest, Szentlélek tér 6) 

Együttműködő Partnerek | Cooperating Partners: Vasarely Múzeum Budapest | Szépművészeti Múzeum | Osztrák Kulturális Fórum | Liszt Intézet Szófia | MAERZ 

Felhívjuk szíves figyelmüket a Vasarely Múzeum Budapest más termeiben, a programunk előtti kiállításmegnyitókra: 2024. február 8-án, 18:00 V.V. Victor Vasarely. 1=2, 2=1 Egyúttal: Morphèmes – Morfémák. Pán Imre és Victor Vasarely közös párizsi történetei | Please note the exhibition openings in other rooms of the Vasarely Museum Budapest before our programme: 8 February 2024, 18:00 V.V. Victor Vasarely. 1=2, 2=1 At the same time: Morphèmes – Morphemes. The Joint Paris Stories of Imre Pan and Victor Vasarely

Categories
Uncategorized

VERA MOLNAR (1924 – 2023)

Kevesebb, mint egy hónappal január 5-i századik születésnapja elött Párizsban meghalt Vera Molnar, egyesületünk alapító tagja és tevékenységének aktív résztvevője. 

Elképesztő mennyiségű és minőségű életművet hagy maga után. Vera eltért a kor konkrét művészei által követett fő csapásirányától, gondolkodása alapvetően algoritmikus volt. A matematika, a játékosság és a véletlen fontos szerephez jutottak műveiben. Férjével, François Molnarral közös munkájuk során jutottak olyan következtetésekre a modern tudomány és művészet szoros kapcsolatáról, amelyek sok tekintetben mintegy előrejelezték a következő időszak fejleményeit. Már a hatvanas évek legelején vázoltak egy nagyívű programot, ami meglepően pontosan jelezte előre a következő évtized várató eredményeit: a „…topológia, a játékelmélet és a kombinatorika a formák sokkal tágabb körének megalkotását teszik lehetővé, mint az intuíció. Ezeknek a tudományoknak az eredményeit akarjuk használni. (…) Ha az információelmélet a rend és káosz fogalmával dolgozik, akkor ez pont jó nekünk, mert a műalkotás is pont e két szélsőség között születik meg. Hogy pontosan hol, azt egy új esztétika, a művészet tudománya mondja majd meg.” 

A machine imaginaire elvének kidolgozásával Vera Molnar az esztétikai képalkotás algoritmikus műalkotás alapjait fektette le – egy gépet definiált, amely adott szabályok szerinti programnak megfelelően működik és generál műalkotásokat oly módon, hogy eljárása megegyezik a digitális számítógépek működési elvével. Erről így ír: „Elképzeltem egy számítógépet, programot terveztem hozzá és lépésről-lépésre egyszerű, behatárolt sorozatokat készítettem, amelyek önmagukban zártak voltak, tehát egyetlen formakombinációt sem hagytam ki. Mihelyt tehettem, a képzeletbeli komputert felcseréltem egy valódi számítógéppel.” 

Utolsó kiállítására életében tavaly novemberben nyílt meg Rómában a Collegium Hungaricumban és márciusig látható.

Egy kiemelkedő művészt, a  számítógépes művészet úttörőjét és nagyszerű barátunkat veszítettük el.

Vera_Molnar_ by_Joseph_Kadar
Photo by Joseph Kadar

Less than a month before her 100th birthday, January 5, Vera Molnar died in Paris. Vera was a founding member of OSAS and an active participant in its activities.

She leaves behind an oeuvre of outstanding quantity and quality. Vera deviated from the main thrust of the concrete art of the time as her thinking was essentially algorithmic. Mathematics, structure, and chance played an important role in her work. Working together with her late husband, François Molnar (Feri), they recognized the close relationship between modern science and art that in many ways foreshadowed developments in the period ahead. Already in the early 1960s, they outlined an ambitious programme that foreshadowed with surprising accuracy the results of the next decade: “…topology, game theory and combinatorics make it possible to create a much wider range of forms than intuition. (…) If information theory works with the notion of order and chaos, then that’s just fine for us, because it’s precisely between these two extremes that the work of art is born. Where exactly, a new aesthetics, the science of art, will tell us.”

By developing the principle of a machine imaginaire, Vera laid the foundations for an algorithmic artwork of aesthetic imaging. With that she defined a machine that operates according to a program of rules and generates artworks in a way that is identical to the principles of digital computers. She notes, “I imagined a computer, designed a program for it and, step by step, made simple, limited series which were self-contained, so that no combination of forms was omitted. As soon as I could, I replaced the imaginary computer with a real computer.” 

Her last exhibition during her lifetime opened in Rome last November and is open until March in the Accademia d’Ungheria.

We have lost an outstanding artist, the pioneer of computer art and a magnificent friend.

Categories
Kiállítások / Exhibitions

OSAS PLUS No.2

A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület (OSAS) 2006-ban kezdte meg működését a Vasarely Múzeumban, és eddig közel félszáz kiállítás valósulhatott meg szervezésében. Ebből összesen öt alkalommal került sor tagsági kiállításra, a legutóbbi 2017-ben nyílt („OSAS Come Back”). 2012-ben Maurer Dóra kezdeményezésérére nyílt meg az első „OSAS PLUS”, ahol a tagok nem csak kiállítóként, hanem kurátorként vesznek részt további művészek meghívásával. 

A koncepció felelevenítése az egyéni utak, tagfelvételek, tagok elvesztése miatt is időszerűvé vált. A kiállításon az OSAS művésztagjai és meghívottjaik szerepelnek, további egy-egy művész pedig az egyesület teoretikus tagjainak, N. Mészáros Júliának és Szöllősi-Nagy Andrásnak a meghívására vesz részt. A kiállítást Gáyor Tibor emlékének ajánljuk.

The Open Structures Art Association (OSAS) started its activities in 2006 at the Vasarely Museum and has organised nearly half a hundred exhibitions so far. In 2012, Dóra Maurer initiated the first “OSAS PLUS”, where members participate not only as exhibitors but also as curators by inviting other artists.

The revival of the concept has also become timely due to the development of individual programs, new members recruited in the meantime, and the loss of old ones. The exhibition features OSAS artist members and their guests, with one artist each invited by the association’s theoretical members, Júlia N. Mészáros and András Szöllősi-Nagy. The exhibition is dedicated to the memory of Tibor Gáyor.

Megnyitja | Opened by PASSUTH Krisztina 

művészettörténész | art historian 

2023. szeptember 28-án 19 órakor | on September 28, 2023 at 7 p.m.

Kiállítók / Exhibiting Artists: BÁLVÁNYOS Levente (HU) | BENEDEK Barna (HU) | Bob BONIES (NL) | Beti BRICELJ (SI) | CSURGAI Ferenc (HU) | DOBOKAY Máté (HU) | Rita ERNST (CH) | FORRAI Ferenc (HU) | GÁYOR Tibor (HU) | Hans-Jörg GLATTFELDER (CH) | HAÁSZ István (HU) | HAÁSZ Katalin (HU) | HALÁSZ Péter Tamás (HU) | HOÓZ Anna (HU) | Viktor HULÍK (SK) | JOVANOVICS Tamás (IT) | KÁLDI Katali (HU) | KELLE Antal (HU) | KOVÁCS Dénes (HU) | MAURER Dóra (HU) | MENGYÁN András (HU) | Manfred MOHR (US) | Vera MOLNAR (FR) | Imi MORA (AT) | NAGY Barbara (HU) | NEM’S Judit (HU) | Andrzej Jakub OLEJNICZAK (US) | Serhiy POPOV (UA) | ROBITZ Anikó (HU) | Susan SCHWALB (US) | Esther STOCKER (AT) | SZEGEDY-MASZÁK Zoltán (HU) | SZÍJ Kamilla (HU) | VARGA Bertalan (HU) | VARGA György (HU) | Ján VASILKO (SK) | WOLSKY András (HU) |

Szervezők / Organized by Benedek Barna, Haász Katalin

A kiállítás megtekinthető: 2023. szeptember 29 – 2024. január 21. szerdától vasárnapig 10.00-18.00 (jegykiadás: 10.00-17.00) | On view until 21 January 2024, Wednesyday to Sunday 10 am – 6 pm (Ticket office: 10 am – 5 pm)

Vasarely Múzeum Budapest | Vasarely Museum Budapest
1033 Budapest, Szentlélek tér 6

Categories
Uncategorized

Gáyor Tiborra (1929-2023) emlékezünk

Építészmérnökként végzett a budapesti Műszaki Egyetemen, majd tervezési gyakorlatot szerzett. 1956 és 1959 között tanársegédként dolgozott a bécsi Műegyetem Építészeti Tanszékén, ahol az építészeti és művészeti formaalkotás közös gyökereiről tartott előadásokat. 1963-tól képzőművészként tevékenykedett, mellette egy bécsi építészeti irodában dolgozott. Első önálló kiállítását 1964-ben rendezte az osztrák fővárosban. Művészeti aktivitása az egyéni és csoportos tárlatokon való részvételeken túl, kiterjedt számos nemzetközi és hazai kiállítás szervezésére, párizsi, hollandiai, osztrák és szlovén művészeti csoportok tevékenységében való aktív részvételre, a magyar konstruktív, konkrét és konceptuális művészet nemzetközi színtéren való megismertetésére és amint hazatérhetett, feleségével, Maurer Dórával együtt a szabad művészeti információáramlás megteremtésében és megőrzésében. 2006-ban közösen döntöttek a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesületet megalapításáról, melynek hazai és nemzetközi tárlatain rendszeresen részt vett. Két munkájával jelenleg az Innováció a kortárs képzőművészetben című, Vasarely Múzeumban rendezett nemzetközi kiállításon szerepel.

Gáyor Tibort a kezdetektől az egzakt kifejezés érdekelte. Alapos technikai és nyelvi kísérletek, anyagkutatás, a grafika mint médium analitikus vizsgálata, valamint rövid koncept art alkotói korszak után, élete végéig konstruktív-konkrét művészként tevékenykedett. A rajz, akvarell és sokszorosító grafika művelése mellett főleg kollázs technikájú képeket, reliefeket, objekteket és installációs műveket alkotott. 

1970-ben, majd 1972-től véglegesen a tektonikus hajtásstruktúrák módszeres kutatásával foglalkozott. Műveit AMPHIGRAMMÁknak, tiszta plasztikai állításoknak nevezte, melyekben egyetlen alapproblémát vizsgált szisztematikusan, újabb és újabb jelentésréteget teremtve és feltárva: a négyzetbe tömörített tér lehetséges formáit, struktúráit, belső erőviszonyait, mozgását, szétbontással, kihajtással, hajtogatással járó változásának formai, esztétikai és jelentésbeli következményeit. 

Gáyor Tibor szenvedélyes kíváncsisággal és rendkívüli koncentráltsággal követte végig a szabályos négyzet – ritkábban téglalap, később egyenlő oldalú háromszög – mértani és matematikai arányú deformálásával, vagy arányosan csökkenő soraik irányváltó mozgásával – a síkból a térbe, majd a síkba való visszatéréssel keletkező, tér-idő kapcsolatokat generáló strukturális változásokat. Művei a primer látvány élményéből indultak ki, és az analitikus folyamatok után ugyanide tértek vissza. Bár soha nem akart mást mutatni és mondani, mint ami a kiinduláskori és a létrejött rend maga, szeriális és kombinatorikus, szigorú geometrikus művészete a szándékolt mozgás spirituális rítusát idézi, rend-képeinek matematikai-logikai tisztasága mágikus erőt sugároz.

Gáyor Tibor interdiszciplináris gondolkodású, a különböző jelenségek – természet, művészet, tudomány, társadalom és élet közötti összefüggéseket közös rendszerbe illesztő és műveibe egészként integráló, erősen intellektuális és rendkívül innovatív alkotó volt. Tisztelettel, szeretettel gondolunk rá, sokat tanultunk tőle.

 

In Rememberance of Tibor Gáyor (1929-2023)

 

Tibor Gáyor graduated with a degree in architecture from the Budapest University of Technology and then acquired practical training in design. From 1956 to 1959, he worked as a teaching assistant in the Department of Architecture at the Vienna University of Technology, where he gave lectures on the common roots of visual language and form in architecture and art. He held his first solo exhibition in the Austrian capital in 1964. In addition to his participation in solo and group shows, his artistic activities also entailed organising numerous international and national exhibitions. On top of actively participating in several art groups in Paris, Austria, Slovenia and the Netherlands, he was also an avid promoter of Hungarian constructive, concrete and conceptual art on the international scene. As soon as he was able to return to his home country, together with this wife Dóra Maurer, he worked to establish and preserve the free flow of information in art. In 2006, Gáyor and Maurer decided to jointly found the Open Structures Art Society. The OSAS regularly held national and international exhibitions, in which Tibor Gáyor frequently showcased his works. Two of his pieces are included in the international exhibition Innovation in Contemporary Art, currently on view at the Vasarely Museum.

From the very beginning, Tibor Gáyor was interested in exact expression. After his thorough experiments in techniques and language, his in-depth research into materials, his analytical examination of graphic art as a medium, and his brief period of creating conceptual art, he came into his own as a constructive-concrete artist and continued along that path until the end of his life. In addition to drawing, watercolour and printmaking, he mainly created collages, reliefs, objects and installation works. 

He began to systemically research the tectonics of folded structures in 1970, to which he then devoted himself completely as of 1972. He referred to his works as AMPHIGRAMS. He conceived of them as pure plastic statements, in which he systematically investigated a single basic problem, creating and exploring new layers of meaning: the possible forms, structures, internal power dynamics and movements of space condensed into a square, as well as the formal, aesthetic and meaning-related consequences of their alterations through dismantling, folding and unfolding.   

Tibor Gáyor followed with impassioned curiosity and a surgical focus the space-time relationship-generating structural changes induced either by geometrically and mathematically deforming the perfect square (less frequently, rectangle, and later, equilateral triangle) or by altering the direction of their proportionally decreasing sequences – from the two-dimensional plane into three-dimensional space, and then back.  

The point of departure for his works was the primary view, to which – following the analytical processes – they once again returned. Although he never intended to show or communicate anything other than this initial – and ultimately re-emerging – order itself, his strict, serial and combinatory art invokes the spiritual ritual of deliberate movement. The mathematical-logical purity of his order-images exudes a magical power.  

Tibor Gáyor was a highly intellectual, innovative artist and an interdisciplinary thinker, who integrated the interrelationships between various phenomena – nature, art, science, society and life – into a common system, and incorporated them into his works as a whole. We remember him with immense respect and affection, and are thankful for all that we have learned from him.

Gáyor Tibor: Átlós törések folyamatossága I | Dimetrical Fractures, 2004
akril falapon, papír, filctoll | acrylic on wood, paper, felt pen, 70×70 cm

Categories
Kiállítások / Exhibitions

Innovation in Contemporary Fine Art

Innováció a kortárs képzőművészetben

A nemzetközi kiállítás törzsanyagát a Grafikai művészetek mesterei – XI. Nemzetközi Rajz- és Grafikai Biennálé anyaga, valamint további magyar és külföldi művészek festészeti és szobrászati alkotásai adják. A Vasarely Múzeum Budapest a biennálé teljes anyagát bemutató, öt kiállításból álló tárlatsorozat negyedik helyszíne, amely túllép a rajz, a grafika és a kettő más médiumokkal való kapcsolatának bemutatásán. A kiállítás a 2009 utáni képzőművészet innovatív jelenségeivel foglalkozik, és arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen összefüggés van a művészi innováció, a hagyományújítás és a művészet fejlődése között.

A tárlat 15 ország közel 50 alkotójának konstruktív, konkrét, absztrakt és konceptuális munkáiból válogat. A művészek közös jellemzője az interdiszciplináris gondolkodás és a konzekvensen alkalmazott, önálló alkotói stratégia. A művek hagyományos és nem hagyományos eszközökkel és technikákkal, különböző anyagokból készültek. A hagyományos technikák között grafit-, színes ceruza-, tus-, toll- és fémvesszőrajzokat, karc- és ecsetrajzot, kollázst, jól ismert sokszorosító eljárással készített grafikákat (pl. rézmetszet, fotóalugráfia, szitanyomat, cianotípia), fotókat, festményeket, valamint szobrokat találunk, míg a nem hagyományos technikák között komputer- és plotterrajzot, 3D rajzot, egy rajzológép rajzát, grafitreliefet, hologramot, giclée-nyomatot, művészkönyvet és művészkönyvobjektet, papír- és festett fa objektet, papírművet, installációs munkát, komputerinstallációt, videó- és lézeranimációt, valamint videófilmet.

Innovation in Contemporary Fine Art

The core of the international exhibition consists of works selected from the material of the Masters of Graphic Arts – XI. International Biennial of Drawing and Graphics, as well as painting and sculptural works by other Hungarian and foreign artists. The Vasarely Museum Budapest is the fourth venue in the series of five exhibitions presenting the entire material of the biennial. The show goes beyond drawing, graphics and the presentation of the relationship between the two media with other media as the exhibition deals with the innovative phenomena of fine arts after 2009 and seeks answers to the question of the relationship between artistic innovation, renewal of tradition and the development of art.

The exhibition features constructive, concrete, abstract and conceptual works by nearly 50 artists from 15 countries. A common characteristic of the artists is interdisciplinary thinking and a consistent, independent creative strategy. The works were created using traditional and non-traditional tools, techniques and materials. The former include graphite, coloured pencil, ink, pen and cane drawings, scratch and brush drawings, collages, graphics created by well-known reproduction techniques (e.g., copper engraving, photoaluminography, screen printing, cyanotype), photographs, paintings and sculptures, while the latter include computer and plotter drawings, 3D drawings, a drawing of a drawing machine, graphite reliefs, holograms, giclée prints, artist’s books and artist’s book objects, paper and painted wooden objects, paperwork, installation work, computer installation, video and laser animation and video film.

 

Kiállítók | Exhibiting Artists

BÁLVÁNYOS Levente (HU), BENEDEK Barna (HU), Lore BERT (D), BOLYGÓ Bálint (GB), Dominique CHAPUIS (D), CHILF Mária (HU), CSÖRGŐ Anna (HU), CSÖRGŐ Attila (HU-PL), Alwin DOROK (D), Eva FRANCOVÁ (CZ), Nikola DIMITROV (D), GÁYOR Tibor (HU), HAÁSZ István (HU), HAÁSZ Katalin (HU), García HERVÉ (FR-D), HORVÁTH LÓCZI Judit (HU), Viktor HULÍK (SK), JOVANOVICS Tamás (I), ANDREA Juan (RA-E), KELLE Antal (HU), Ilona KESERÜ Ilona (HU), KONOK Tamás (HU), KOVÁCS Attila (HU), MAURER Dóra (HU), Waldemar MATTIS-TEUTSCH (RO), MELKOVICS Tamás (HU), MENGYÁN András (HU), MILASOVSZKY László (HU), Vera MOLNÁR (FR), NAGY Barbara (HU), NÁDLER István (HU), NEM’S Judit (HU), János NÉMETH (CH), Andrzej Jakub OLEJNICZAK (USA), Andrea PÉZMAN (SK), POROSZLAI Eszter (HU), Claus PROKOP (A), Reinhard ROY (CH), Elli SCHNITZER (A), Renata BASILE DA SILVA (BR), Susan SCHWALB (USA), SAXON SZÁSZ János (HU), SZEGEDY-MASZÁK Zoltán (HU), SZÍJ Kamilla (HU), VARGA Éva (HU), VARGA György (HU), Helga WEIHS (D), WOLSKY András (HU)

Kurátor | Curated by N. MÉSZÁROS Júlia (HU)

A kiállítást megnyitja | The exhibition will opened by N. MÉSZÁROS Júlia művészettörténész, kurátor | art historian, curator

Megnyitó | Opening: 2023. június 9, 19 óra | 9 June 2023, 7 pm

A kiállítás megtekinthető 2023. szeptember 10-ig, szerdától vasárnapig 10.00-18.00 (jegykiadás: 10.00-17.00) | On view until 10 September 2023, Wednesyday to Sunday 10 am – 6 pm (Ticket office: 10 am – 5 pm)

Vasarely Múzeum Budapest | Vasarely Museum Budapest
1033 Budapest, Szentlélek tér 6

Categories
Kiállítások / Exhibitions

export: bulgaria 3

A kiállítás egy Bulgáriában szokatlan tendenciába nyújt betekintést tizenkét, 1933 és 1989 között született bolgár művész alkotásait mutatva be. Bulgária azon kevés európai ország közé tartozik, amelynek nincs kialakult hagyománya a geometrikus művészet területén. Ezen kíván változtatni a nonsofia egyesület, amely 2010 óta kiállítások, szimpóziumok, nyilvános előadások, filmvetítések és gyerekeknek szóló workshopok szervezésével foglalkozik. E tevékenységek révén a nonsofia célja, hogy megszilárdítsa a helyi művészeti közösséget és elősegítse a bolgár geometrikus absztrakció nemzetközi megismertetését.

A csoport előtt 2018-ban új lehetőségek nyíltak. Az első export: bulgaria című tárlatot az Institut für Konstruktive Kunst und Konkrete Poesie (IKKP) – Kunsthaus Rehauban rendezték meg Eugen Gomringernek, a konkrét költészet neves képviselőjének meghívására. Ugyanebben az évben elindult egy párbeszéd a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület (OSAS) elnökével, Maurer Dórával a bolgár geometrikus művészet bemutatásáról. Ennek eredményeként jött létre ez a kiállítás a Vasarely Múzeumban, amely sokat köszönhet a két egyesület közötti szoros barátságnak. Az OSAS és a nonsofia kapcsolata az orthogonal12: international forum for constructive art című, 2012-ben Szófiában megrendezett kiállításra nyúlik vissza.

A kiállításon festményeket, grafikákat és domborműveket tekinthetnek meg az érdeklődők

 

The exhibition, presenting a selection of works by twelve Bulgarian artists, born between 1933 and 1989, gives us the opportunity to explore a complete new terra incognita. When it comes to geometric art, Bulgaria is one of the few European countries without an established tradition in this aesthetic field. Since 2010, nonsofia has been creating social awareness of it by organising exhibitions, symposia, open lectures, film screenings and workshops for children. Through these activities, nonsofia aims to consolidate a local art community and bring Bulgaria onto the world map of geometric abstraction.

In 2018, a historic breakthrough took place. The first edition of export: bulgaria was held at IKKP – Kunsthaus Rehau at the invitation of Eugen Gomringer, the father of concrete poetry. That same year, Dóra Maurer initiated talks to showcase the Bulgarian geometric selection at Vasarely Museum. Here is how this show came about – the fruit of consistent efforts to form a local non-objective tradition and thanks to the strong friendship between OSAS and nonsofia, which officially dates back to orthogonal12: international forum for constructive art, held in Sofia in 2012.

The works on display include paintings, graphics and reliefs.

 

Kiállítók | Exhibiting artists 

Boyan Chakarov, Maria Chakarova, Adriana Czernin, Georgi Dimitrov, Petar Dochev, Georgi Georgiev, Kamen Kalev, Ivan Shumanov, Mina Stoyanova, Georgi Todorov, Georgi Yanakiev, Viktor Vlaesku

 

A kiállítást megnyitja | Opening remarks by Georgi Dimitrov

Megnyitó | Opening Ceremony: 2023. június 9. 19 h |  9 June 2023, 7.00 pm

A kiállítás megtekinthető 2023. augusztus 27-ig, szerdától vasárnapig 10.00-18.00 (jegykiadás: 10.00-17.00) | On view until 27 August 2023, Wednesyday to Sunday 10 am – 6 pm (Ticket office: 10 am – 5 pm)

Vasarely Múzeum Budapest, Kamaraterem | Vasarely Museum
Budapest, Chamber Room

Categories
Kiállítások / Exhibitions

HETEY-KONOK-HARASZTŸ

A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület (OSAS) és a Vasarely Múzeum Budapest meghívja Önt

The Open Structures Art Society (OSAS) and the Vasarely Museum Budapest cordially invite you to the exhibition

HETEY – KONOK – HARASZTŸ

 

Megnyitó | Opening ceremony

2023. április 12-én 17.30-kor | 12 April 2023, 5.30 pm
Vasarely Múzeum Budapest, Kamaraterem | Museum Vasarely, Chamber Room (Budapest, 1033 Budapest, Szentlélek tér 6.)

A kiállítást megnyitja | The exhibition will be opened by HAJDU István műkritikus | Art critic

Kiállítók | Exhibiting Artists

HETEY Katalin, KONOK Tamás, HARASZTŸ István

Kurátor | Curated by N. MÉSZÁROS Júlia
Szervező | Organised by BENEDEK Barna, WOLSKY András 

Megtekinthető 2023. június 4-ig, szerdától vasárnapig 10.00 – 18.00 között 

On view until 4 june 2023, Wednesday to sunday 10 am to 6 pm
Jegykiadás | Ticket office: 10.00-17.00

Categories
Kiállítások / Exhibitions

CENTRAL EUROPEAN CONCRETE – Selection from the Böhm Collection

KÖZÉP-EURÓPAI KONKRÉT
Válogatás a Böhm-gyűjteményből 

A képzőművészet egyetemes, a kultúrák közötti áramlás határok nélküli. Dr. Böhm József neurológus professzor, gyűjtő is ennek fényében gondolkodik a közép-európaiságról. A romániai születésű, német-magyar családból származó, Ceauşescu diktatúrájából Németországba disszidáló Josef Böhm gyűjteményét sokszínű multikulturalitás jellemzi. A sokféle kultúra egységes törekvése fókuszáltan reprezentálódik a konkrét, konstruktív művészetben. Böhm József így fogalmaz: „A művészet a látható dolgok mögötti mélyebb valóságot mutatja meg. Én például sokat foglalkozom a konstruktív művészettel, és izgalmas felfedezni, hogy a formák szerkezete mögött milyen összefüggések rejlenek.”

CENTRAL EUROPEAN CONCRETE
Selection from the Böhm Collection

Art is universal, for there are no bounndaries in the flow between cultures. Dr József Böhm, a neurologist professor and art collector, thinks about Central Europeannes in light of this statement. Böhm who was born in Romania, in a German-Hungarian family, and immigrated to Germany because of Ceauşescu’s dictatorship. His art collection is diverse and multicultural. The unified pursuit of many cultures is represented in a focused way in concrete, constructive art. As József Böhm puts it: “Art shows a deeper reality behind what is visible. I deal with engaged with constructive art a lot, and it’s exciting to discover the connections behind the structure of forms.”

Kiállító művészek | Exhibiting artists: Bak imre (H), BenedeK Barna (H), Andreas Brandt (D), Hellmut Bruch (A), Roman Cotosman (RO/USA), Nikola Dimitrov (D), Fajó János (H), Gerhard Frömel (A), Heinz Gappmayr (A), Andrzej Gieraga (PL), Ingo Glass (RO/D), Hans Jörg Glattfelder (CH), Eugen Gomringer (D), Haász István (H), Haász Katalin (H), Heijo Hangen (D), Viktor Hulík (SK), Hetey Katalin (H), Rudolf Hurni (CH), Kerekes Gyöngyi (RO), Imre Kocsis (D), Konok Tamás (H), Josef Linschinger (A), Waldemar Mattis-Teutsch (RO), Maurer Dóra (H), Mengyán András (H), Lothar Quinte (D), Otto Reitsperger (A), Christian Roeckenschuss (D), Reinhard Roy (D), Diet Sayler (RO/D), Helmut Schmidt-Rhen (D), Klaus J. Schoen (D), Peter Somm (CH), Mark Starel (PL), Franz Türtscher (A), Miloš UrbáseK (CZ), Zalavári József (H)

Megnyitotta | Opened by Prosek Zoltán, a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója | Director of the Ferenczy Museum Center

P. Szabó Dénes írása: https://nepszava.hu/3188307_a-terseg-formai

Categories
Uncategorized

In memoriam István Harasztÿ

IN MEMORIAM ISTVÁN HARASZTŸ

(1934 – 2022)

A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület (OSAS) mély fájdalommal tudatja, hogy alapító tagja, Harasztÿ István Kossuth-díjas szobrászművész, 2022. július 13-án, életének 88. évében elhunyt. „Édeske”, ahogy mindenki ismerte és szeretettel hívta, kiemelkedő művész volt, a magyarországi kinetikus művészet megalapozója és legjelentősebb mestere. A hatvanas évek közepétől alakította és fejlesztette sajátos művészetét számos rendszerkritikus konceptuális töltetű mobil szobor megalkotásával. Soha meg nem alkudott. Inkább nem dolgozott új műveken, egy olyan politikai légkörben, amelyet elfogadni nem tudott. Minden idegszálával berzenkedett az újfeudális politikai gyakorlatok ellen. Mindvégig ragaszkodott művészi hitvallásához és integritásához. Az OSAS hálásan emlékezik nyílt és mindig támogató szellemére.

Emlékét megőrizzük!

 

HUNGARIAN KINETIC SCULPTOR ISTVÁN HARASZTŸ PASSED AWAY

(1934 – 2022)

It is with great sorrow and sadness that we announce the death of a founding member of the Budapest based Open Structures Art Society (OSAS). István Harasztÿ (1934-2022) was an outstanding kinetic artist with an incredible understanding for materials, movement and measure. “Édeske” (Sweetie in Hungarian) as he was fondly called by everybody who knew him, was a par excellence conceptual artist. As a hard-core liberal all his life with a deep respect to social values, he was often making political statements with and by his mobile sculptures both in the communist years from the mid-sixties as well as recently for he just could not stand tyranny and dictatorship. Édeske just could not stand the political regime from the ‘60ies all the way up to the political changes in 1989 as he always ridiculed the functioning of a non-functioning system through and by artistic means. His exhibitions those days were often closed literally a day after their opening if not condemned to silence even before the opening. A case in point is his 1972 Bird Cage work that indeed modelled how the system worked. There was a proper cage with a living bird in it. The movement, singing, drinking and eating habits of the bird were precisely monitored by a carefully designed electronic observation system and every move of the bird was closely monitored. Occasionally even the door of the cage opened so the bird in principle could have left. However, when the bird realized that he could leave and wanted to fly out from the cage the sensors observed that intention from the flight of the bird and immediately shut the door. End of free movement and speech. Rumor has it that when the relevant Poliburo member of the Communist Party, the chief ideologue of those days, went to see the show prior to its opening at the Technical University of Budapest. He immediately got the message of the Bird Cage. And immediately closed the exhibition even before its opening. However, when rightist governments came to power in Hungary after 1989 Harasztÿ continued his systems critics by his art but his works were basically neglected by the powers of the day. Not banned anymore but simply sidelined. A friend of Nicolas Schöffer and many other outstanding international artists he was the living example of integrity. Never gave up his principles. And he was loved by everyone who knew him. That is why everybody indeed called him “Édeske”. Rumor has it that he never remembered anybody’s name and, therefore, called everyone simply Sweety.

Rest in peace, Édeske, our dear friend. You already are greatly missed.

 

http://edeske.atw.hu

http://users.atw.hu/edeske/bemutatk.html